Thuế thu nhập hoãn lại áp dụng cho ô tô nguyên giá trên 1.6 tỉ

Hạch toán thuế thu nhập hoãn lại giúp báo cáo phản ánh trung thực và đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Hãy cùng Manabox tìm hiểu về phần hành này trong ví dụ liên quan tới tài sản là ô tô nguyên giá trên 1.6 tỷ.

Thuế thu nhập hoãn lại là gì

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Do sự khác biệt trong cách thức ghi nhận thu nhập giữa luật thuế và phương pháp kế toán của công ty, thuế thu nhập phải trả của công ty có thể không bằng tổng chi phí thuế được công ty báo cáo. Sự khác biệt này phản ánh thông qua Tài sản thuế TNDN hoãn lại và Công nợ thuế TNDN hoãn lại.

Kế toán thuế thu nhập hoãn lại

Một doanh nghiệp mua xe ô tô nguyên giá 6 tỉ đồng. Theo quy định của cơ quan thuế, thì doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí phần khấu hao của nguyên giá 1.6 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi thanh lý, giá vốn sẽ được tính trên cơ sở nguyên giá thực mua. Do đó, trong trường hợp này, kế toán cần phải ghi nhận một khoản chênh lệch trong tính thuế TNDN cho tới khi thanh lý tài sản đó. Khoản chênh lệch này là Tài sản thuế TNDN hoãn lại

Bảng tính Tài sản thuế TNDN hoãn lại

Giả sử, theo chính sách của doanh nghiệp, tài sản là ô tô được khấu hao 8 năm, theo phương pháp đường thẳng. Việc theo dõi khấu hao và giá trị ròng được mô tả ở cột 2. Trong khi đó, giá trị thanh lý của tài sản trên quan điểm của cơ quan thuế là giá mua tài sản trừ đi chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ. Khấu hao được trừ, căn cứ theo quy định, được tính trên cơ sở trần nguyên giá 1.6 tỉ đối với tài sản là ô tô. Ta có bảng tính sau:

Mục Giá trị ròng
trên sổ kế toán
 (Triệu VNĐ)
Khấu hao
 do CQT tính
 (Triệu VNĐ)
Giá trị tính thanh lý theo CQT (Triệu VNĐ) Chênh Lệch Số dư Tài sản Thuế TNDN hoãn lại
(@22%)
(1) (2) (3) (4) (5) = (2)-(4) (6)
Năm Y0 6,000 1,600 6,000    
Khấu hao Y1 (750) (200) (200)    
Năm Y1 5,250 1,400 5,800 (550) 121
Khấu hao Y2 (750) (200) (200)    
Năm Y2 4,500 1,200 5,600 (1100) 242
Khấu hao Y3 (750) (200) (200)    
Năm Y3 3,750 1,000 5,400 (1650) 363
Khấu hao Y4 (750) (200) (200)    
Năm Y4 3,000 800 5,200 (2200) 484
Khấu hao Y5 (750) (200) (200)    
Năm Y5 2,250 600 5,000 (2750) 605
Khấu hao Y6 (750) (200) (200)    
Năm Y6 1,500 400 4,800 (3300) 726
Khấu hao Y7 (750) (200) (200)    
Năm Y7 750 200 4,600 (3850) 847
Khấu hao Y8 (750) (200) (200)    
Năm Y8 0 0 4,400 (4400) 968

Kế toán trong kỳ

Cột 6 phản ánh số dư cuối kỳ trên tài khoản 243 tương ứng với tài sản thuế TNDN hoãn lại ứng với đối tượng ô tô đang xét. Cụ thể:

Cuối năm Y1, số dư của tài khoản 243 – Tài sản thuế TNDN hoãn lại là 121 triệu đồng. Giả sử đầu năm chưa có số dư tài khoản, như vậy trong năm đã có một khoản phát sinh nợ tương đương 121 triệu đồng. Bút toán kế toán:

Nợ 243:    121 triệu đồng

Có 8212:  121 triệu đồng.

Việc ghi nhận này sẽ phản ánh tăng lợi nhuận trong kỳ khi kết chuyển số dư tài khoản Chi phí Thuế TNDN cuối kỳ.

Cuối năm Y2, số dư của tài khoản 243 – Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 triệu đồng. So với số dư năm Y1, khoản chênh lệnh 121 triệu đồng tiếp tục được ghi nhận giảm chi phí thuế trong kỳ. 

Nợ 243:    121 triệu đồng

Có 8212:  121 triệu đồng.

Kế toán khi thanh lý tài sản

Giả sử, cuối năm Y3, tài sản được thanh lý với giá 5.5 tỷ đồng [chưa gồm thuế GTGT]

Khi đó, giá trị ròng tài sản trên sổ sách là 3.740 triệu đồng, giá trị để tính thanh lý tài sản là 5.400 triệu đồng, phần thuế TNDN phải nộp liên quan đến thanh lý là 22 triệu đồng.

Số dư Tài khoản Tài sản thuế TNDN hoãn lại cuối năm Y3 là 363 triệu đồng. Khi thanh lý tài sản, số dư liên quan tới tài sản được kết chuyển sang tài khoản 8212, tăng chi phí thuế trong kỳ, làm giảm lợi nhuận cuối kỳ.

Thuế TNDN hoãn lại

Kết luận

Việc áp dụng kế toán Thuế TNDN hoãn lại sẽ giúp việc hạch toán các khoản chênh lệch giữa phương pháp tính của Kế toán và Thuế lên báo cáo tài chính, phản ánh trung thực đầy đủ thông tin hơn. Ngoài ra, lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp cũng được phản ánh chính xác hơn, hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của người dùng.

________________
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/qgwjpq190
Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế: Ms Huyền : 094 719 2091 ( Phone/Zalo/Line )

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.