Khai thuế với hộ kinh doanh

Quy định về hộ kinh doanh không còn xuất hiện tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 mà được đề cập tại Nghị định hướng dẫn 01/2021/NĐ-CP. Năm 2024, cơ bản nội dung quản lý thuế với hộ kinh doanh được áp dụng tương tự các năm trước trên cơ sở cập nhật một số quy định mới về Khai thuế với hộ kinh doanh.

Khai thuế với hộ kinh doanh

Lệ phí môn bài

Mức thu LPMB như sau:

 • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm
 • Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm
 • Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm
 • Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống: 0 đồng

Lưu ý, hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn LPMB trong năm đầu hoạt động.

Khai thuế cho hộ khoán

Khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính do CQT cung cấp từ ngày 20/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

Hộ khoán có nhu cầu sử dụng hoá đơn để giao cho khách hàng thì đề nghị CQT cấp theo từng lần phát sinh. Hộ khoán có trách nhiệm lưu trữ và xuất trình cho CQT các hoá đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hoá, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp hoá đơn theo từng lần phát sinh. Đối với hộ khoán nếu có sử dụng hóa đơn do CQT cấp theo từng lần phát sinh thì doanh thu và mức thuế khoán được xác định từ đầu năm không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Khai thuế cho hộ kê khai

Hộ kê khai bao gồm: HKD quy mô lớn; và HKD chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2022.

 • Hộ kê khai thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định.
 • Hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai bao gồm:
  • a) Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKDban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC;
  • b) Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu số 01-2/BK-HĐKDban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Trường hợp hộ kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD.

Chi tiết tham khảo tại tờ rời hướng dẫn tại đây

Sổ sách kế toán với hộ kinh doanh

Về chế độ kế toán với hộ kinh doanh, xem tại đây

Chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.