Khấu trừ, hoàn thuế GTGT nộp thay nhà thầu

Khấu trừ và hoàn thuế GTGT là các khái niệm trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở Việt Nam. Bài viết hướng dẫn cụ thể 1 số tình huống về nguyên tắc Khấu trừ, hoàn thuế GTGT nộp thay nhà thầu.

Có được khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu?

Có: Nếu đáp ứng điều kiện, xem trích dẫn công văn 30764/CT-Htr: 

Đối với số thuế GTGT nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Công ty (là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) được khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện về chứng từ và thanh toán theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên, không phân biệt giá trị hàng hóa, dịch vụ Nhà thầu nước ngoài cung cấp cho Công ty có hay không bao gồm thuế GTGT và/hoặc thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.

Có được hoàn thuế GTGT nộp thay nhà thầu?

Có: Tham khảo công văn 5660/CT-TTHT

Kê khai trên tờ khai như thế nào?

Số thuế GTGT được khấu trừ kê khai tại chỉ tiêu 24, 25 tại tờ khai thuế:

Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định về Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.