Khóa học kỹ năng về hợp đồng – Soft Skills for Contract Management

Khóa học kỹ năng về hợp đồng là một trong những khoá học quan trọng giúp cá nhân học được cách lập hợp đồng, cách đọc và trao đổi điều khoản, thực hiện hợp đồng một cách chuyên nghiệp. Kỹ năng này không chỉ đơn giản là việc đọc và hiểu nội dung của hợp đồng mà còn bao gồm việc thương lượng, đàm phán và bảo vệ quyền lợi cho công ty mình.

Manabox sẽ xây dựng khóa học kỹ năng về hợp đồng phù hợp nhất nhất với doanh nghiệp của bạn.

Tặng kèm 01 tháng dịch vụ tư vấn thuế, bao gồm

 • Dựa theo thông tin được cung cấp, đánh giá tình hình và đưa ra các rủi ro về tình huống liên quan
 • Hướng dẫn, giải đáp các tình huống trực tiếp tại doanh nghiệp
 • Gửi kèm các công văn ý kiến của cơ quan ban ngành liên quan (nếu có)
 • Gửi kèm mẫu biểu liên quan (nếu có)

Nội dung khóa học

No

Module / Cơ bản

Content

Hour

(Estimate)

1

Phần 1: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

 • Cấu trúc cơ bản của hợp đồng.
 • Kỹ năng soạn thảo các điều khoản cơ bản của hợp đồng.

02

Part 1: Contract drafting skills

 • Basic structure of the contract.
 • Skills in drafting basic terms of contract.

2

Phần 2: Rà soát điều chỉnh hợp đồng và những lưu ý khi đàm phán hợp đồng

 • Phương pháp cơ bản khi rà soát, soạn thảo hợp đồng.
 • Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Kỹ năng đàm phán – thương lượng giải quyết tranh chấp.

02

Part 2: Review and amend contracts, and notes on negotiating contracts

 • Basic method of reviewing and drafting contracts.
 • Issues to note during the contract performance process.
 • Negotiation skills – negotiation to resolve disputes.

3

Phần 3: Các loại tranh chấp, phương thức giải quyết tranh chấp và thực tiễn. Chuyển giao, tạm dừng, chấm dứt, thanh lý hợp đồng

 • Phân biệt các loại tranh chấp trong hợp đồng.
 • Các phương thức giải quyết tranh chấp như hòa giải, trọng tài, tòa án.
 • Nhận biết những rủi ro khi chuyển giao, chuyển nhượng, tạm dừng, chấm dứt và thanh lý hợp đồng.

02

Part 3: Types of disputes, dispute resolution methods and practices. Transfer, suspension, termination, and liquidation of contracts

 • Distinguish types of contractual disputes.
 • Dispute resolution methods such as mediation, arbitration, court.
 • Recognize the risks of transferring, assigning, suspending, terminating, and liquidating contracts.

3

Phần 4. Ảnh hưởng của hợp đồng tới Thuế

 • Các giao dịch nào bắt buộc có hợp đồng khi giải trình thuế?
 • Cách kiểm tra rủi ro của các điều khoản trên hợp đồng cho mục đích thuế (Đầu ra, đầu vào)

01

Part 4. Impact of the contract on taxes

 • Which transactions require contracts when explaining taxes?
 • How to check risks of contract for tax purposes (Output, input)

4

Phần 4: Thực hành rà soát hợp đồng

Quý Khách hàng cung cấp một hợp đồng mẫu (Hợp đồng dài không quá 20 trang) mà Quý Khách hàng đang sử dụng để thực hành rà soát hợp đồng.

03

Part 4: Practice reviewing contracts

Client provides a sample contract (a contract no longer than 20 pages) that you are using to practice the contract review process.

Tổng thời gian học (Total time)

10 hours

Fee

300 USD/ người

Tối thiểu 4 người / lớp

Khóa học đào tạo kế toán thuế cho doanh nghiệp

Thông tin một số khóa học thuế FDI chuyên sâu

Khóa học thuế nhà thầu nước ngoài – FCT Course for FDI (Foreign Contractor Tax)

Khóa học thuế thu nhập cá nhân chuyên sâu – PIT Course for FDI (Personal Income Tax)

Khóa học thuế giá trị gia tăng – VAT Course for FDI (Value Added Tax)

Khóa học thuế thu nhập doanh nghiệp – CIT Course for FDI (Corporate Income Tax)

Liên hệ với nhân viên sales nếu quý khách cần tư vấn về các khóa đào tạo nội bộ tại doanh nghiệp: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

________________
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/qgwjpq190

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.