Lập tờ khai thuế GTGT giá trị gia tăng 01/GTGT

Hướng dẫn công ty lập tờ khai thuế GTGT – Tờ khai 01/GTGT, Đây là mẫu biểu do công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. 

1/ Công thức chung tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

=

Thuế GTGT đầu ra

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

2/ Tình huống: Giả sử trong tháng 1, công ty TNHH Gonnapass có các giao dịch sau, hãy thực hiện các yêu cầu

 1. Tập hóa đơn đầu vào: Có 01 hóa đơn thuê ngoài dịch vụ trọn gói trong kỳ giá chưa thuế là 100.000.000 đ, chưa thanh toán, phục vụ cho hoạt động quản lý chung của doanh nghiệp
 2. Tập hóa đơn đầu ra: Cung cấp dịch vụ cho khách hàng với giá chưa thuế GTGT là 80.000.000 đã nghiệm thu trong kỳ và khách hàng chưa thanh toán

 Yêu cầu

 1. Xác định chứng từ cần thu thập và ghi sổ đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh?
 2. Với công ty có dữ kiện như trên, hãy lập tờ khai thuế GTGT tháng 1? Bỏ qua số dư đầu kỳ từ kỳ trước chuyển sang

Gợi ý

1/ Chứng từ gốc bao gồm các hóa đơn và chứng từ đi kèm, trong đó, để khai thuế GTGT thì hóa đơn GTGT làm cơ sở gốc

(1) Hóa đơn đầu vào

 

(2) Hóa đơn đầu ra

2/ Tập hợp thông tin hóa đơn để lập các bảng kê đầu ra, đầu vào (Bảng kê này chỉ cần lưu tại doanh nghiệp, không phải nộp cho cơ quan thuế)

Ví dụ mẫu bảng kê đầu ra và đầu vào trong kỳ tháng 1/N

BANG_KE_HOA_DON__CHUNG_TU_HANG_HOA__DICH_VU_BAN_RA_(MAU_QUAN_TRI) BANG_KE_HOA_DON__CHUNG_TU_HANG_HOA__DICH_VU_MUA_VAO_(MAU_QUAN_TRI)

Như vậy

 • Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 10.000.000
 • Thuế GTGT đầu ra: 8.000.000
 • Cuối tháng, còn được khấu trừ: 10.000.000 – 8.000.000 = 2.000.000

 

3/ Lập tờ khai thuế minh họa

4/ Quy trình khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Mẫu 01/GTGT)

5/ Cách điền tờ khai mẫu 01/GTGT

Cách điền tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

 

Mốc thời gian và giá trị lưu ý Thuế GTGT

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.