Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi ( Dự thảo): Hoàn thuế cần lưu ý gì?

Tiếp tục chuyên đề đánh giá các thay đổi có thể có tại Dự thảo luật Thuế Giá trị gia tăng mới đây, chúng ta cùng tìm hiểu những thay đổi liên quan tới nghiệp vụ hoàn thuế. Dự thảo có nhiều điểm mới liên quan tới điều kiện, phạm vi hoàn thuế.

Hoàn thuế với hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT

Luật thuế GTGT hiện hành quy định: số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết doanh nghiệp không được hoàn mà chuyển sang khấu trừ vào các kỳ tiếp theo. Tuy nhiên từ thực tế, Bộ Tài chính nhận định cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5% nhưng đầu vào chủ yếu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% thường xuyên phát sinh số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra và qua nhiều kỳ vẫn chưa được khấu trừ hết. (khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT)

Việc không hoàn thuế GTGT đối với trường hợp này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp và chưa đúng với mục tiêu là mức thuế suất ưu đãi 5%. Do đó, để tạo thuận lợi về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT 5%, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định “cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ ba trăm triệu đồng trở lên sau 12 tháng hoặc 04 quý” được hoàn thuế GTGT

Dự án đầu tư đi vào khai thác vẫn được xem xét hoàn thuế 

Quy định hiện hành về hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư có đoạn:

“…Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

Quy định hiện hành gặp nhiều vướng mắc trong triển khai khi khái niệm dự án đầu tư tại Luật đầu tư gồm nhiều hình thức: dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng…

Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, nâng cao năng suất lao động, đồng bộ pháp luật về dự án đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 14 dự thảo Luật như sau:

“…

Trường hợp dự án đầu tư đã hoàn thành (bao gồm cả dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư có giai đoạn, hạng mục đầu tư đã hoàn thành) nhưng cơ sở kinh doanh chưa thực hiện hoàn thuế GTGT phát sinh trong giai đoạn đầu tư (hạng mục đầu tư, giai đoạn đầu tư đã hoàn thành) thì cơ sở kinh doanh thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định trong thời hạn 01 năm kể từ ngày dự án đầu tư hoặc ngày giai đoạn đầu tư, hạng mục đầu tư hoàn thành.

Ngày dự án đầu tư hoàn thành là ngày phát sinh doanh thu của dự án đầu tư hoặc ngày phát sinh doanh thu của hạng mục, giai đoạn đầu tư (đối với dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư)

Như vậy, sau khi hoàn thành, dự án đầu tư đi vào hoạt động có số thuế GTGT đầu vào được hoàn vẫn đủ điều kiện để hoàn thuế GTGT trong thời hạn 01 năm.

Bỏ điều kiện Góp đủ vốn điều lệ trong hoàn thuế GTGT

Quy định hiện hành có đoạn:

“…

a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động, trừ các trường hợp sau:”

Do đó, những doanh nghiệp chưa góp đủ vốn điều lệ khả năng cao sẽ nằm trong diện không được hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư. 

Bộ Tài chính nhận định: để quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế, nhất là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và đảm bảo đồng bộ với pháp luật chuyên ngành, cần bỏ quy định không hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký và quy định rõ về việc không hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh để tránh vướng mắc trong thực hiện tại điểm a khoản 2 Điều 14 dự thảo Luật.

Sửa đổi quy định về hoàn thuế với cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hoan thue GTGT

Để đảm bảo nguyên tắc hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Bộ Tài chính trình Chính phủ

 • bỏ quy định không được hoàn thuế GTGT đối với: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu không được hoàn GTGT;
 • bỏ quy định về Hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với một số trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo quy định của Luật quản lý thuế”
 • bổ sung nguyên tắc xác định thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hoàn để Luật hóa quy định này đang thực hiện ổn định tại văn bản dưới Luật tại khoản 3 Điều 14 dự thảo Luật.

 

Ngoài ra, Bộ Tài chính trình Chính phủ các nội dung khác liên quan tới hoàn thuế như:

 • Sửa đổi quy định về hoàn thuế GTGT đối với chuyển đổi sỡ hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chấm dứt hoạt động
 • Bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế trong xử lý hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT

 • Bổ sung quy định giao Bộ trưỡng Bộ T i chính quy định chi tiết điều kiện hoàn thuế

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.