Mẫu Cam kết bảo mật thông tin và chống cạnh tranh

Cam kết bảo mật thông tin và chống cạnh tranh là văn bản xác định trách nhiệm của các bên trong việc bảo vệ bí mật kinh doanh, tài sản trí tuệ.

  

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ CHỐNG CẠNH TRANH

 

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Và Chống Cạnh Tranh (Sau đây gọi là “Cam kết”) này được lập và có hiệu lực vào ngày __ tháng __ năm 20____ bởi cá nhân có thông tin nêu tại phần ký của Cam kết (Sau đây gọi tắt là “Đối Tác”) và CÔNG TY TNHH MANABOX VIỆT NAM ; Mã số thuế: 0106785090; Địa chỉ: Phòng 701, tầng 7,tòa nhà 3D center số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam; Đại diện bởi: Ông SUGENO TOMOHIRO  (Sau đây gọi tắt là “Công Ty”)

Cam kết này được áp dụng cho người lao động chính thức hay thử việc, thực tập sinh, Cộng tác viên hoặc lao động thời vụ với Công Ty.

(Công Ty và Đối Tác theo Cam kết này khi gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”)

Các Bên đồng ý ký kết Cam kết này theo các điều khoản, điều kiện như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG CỦA CAM KẾT
    • Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin có được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ công khai (trừ trường hợp được tiết lộ một cách hạn chế cho một số người có liên quan) và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Theo đó, Bí mật kinh doanh được bảo mật thuộc sở hữu của Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn: Danh sách và thông tin của đối tác, khách hàng; Báo cáo kết quả kinh doanh, nghiên cứu thị trường và khách hàng của Công Ty; Các kế hoạch kinh doanh của Công Ty; Quy trình của các hoạt động quản trị, kinh doanh và vận hành sản phẩm của Công Ty; Các bí quyết phát triển sản phẩm, kinh doanh của Công Ty; Các hợp đồng đã ký kết hoặc đang trong quá trình thương thảo của Công Ty; Bảng lương thưởng của người lao động; Điều lệ Công Ty; Các Quy chế, chính sách và văn bản điều hành nội bộ của Công Ty; Mọi ý tưởng, báo cáo, dữ liệu, bí quyết, công việc đang tiến hành, thiết kế, công cụ phát triển, thông số kỹ thuật, phần mềm máy tính, mã máy tính, mã nguồn, mã đối tượng, cơ sở dữ liệu, sáng chế, thông tin, công thức, thuật toán.

 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.