BAN HÀNH THANG BẢNG LƯƠNG

Từ ngày 1/1/2021, theo điều 93 Luật Lao động 2019, công ty không bắt buộc phải nộp lên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để đăng ký thang bảng lương nhưng cần thực hiện xây dựng và ban hành thang bảng lương trong công ty. Đồng thời, công ty có thể tự quyết định khoảng cách giữa hai bậc lương liền kề mà không bị bắt buộc tối thiếu là 5%

Căn cứ theo NĐ 12/2022/NĐ-CP, Trường hợp không thực hiện xây dựng/ công bố thang, bảng lương, có thể bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng. 

Thủ tục ban hành thang, bảng lương: 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.