Mẫu hồ sơ chiết khấu thương mại

Mẫu hồ sơ chiết khấu thương mại và giải thích liên quan để người đọc hiểu và ứng dụng trong thực tế xử lý tại doanh nghiệp.

Trích dẫn Hướng dẫn của cơ quan thuế

Ví dụ mẫu về Thỏa thuận chiết khấu thương mại

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

AGREEMENT

(v/v: Chiết khấu thương mại theo doanh số/ Trade Discount)

(Số: …./CK/20…)

 

Hôm nay, ngày   tháng  năm 20…, tại văn phòng công ty TNHH Manabox Việt Nam, chúng tôi gồm:

Today, date month  20…, at Office of Manabox Vietnam Co., Ltd, we include:

 

Bên A (Bên Bán)/ Party A (Seller)     : Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Điện thoại/Telephone                         : 02432.123.450

Địa chỉ /Address                                  :  Phòng 701, tầng 7,tòa nhà 3D center số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/Unit 701, 7th Floor, 3D Center Tower, No. 3 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Đại diện/Representative                     : Sugeno Tomohiro

Chức vụ/ Position                               : Tổng giám đốc/ General Director

Mã Số thuế/ Tax code                         : 0106785090

 

Bên B (Bên mua)/ Party B (Buyer)    : Công ty …

Điện thoại/Telephone                         :

Địa chỉ /Address                                  :  

Đại diện/Representative                     :

Chức vụ/ Position                               :

Mã Số thuế/ Tax code                         :

Nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trong quý … năm 2… và tăng cường hợp tác, hai bên thống nhất các thỏa thuận như sau:

For the purpose to promote sales on … and cooperation, the seller and the buyer agree conditions specified below:

Ví dụ mẫu về Biên bản xác nhận chiết khấu thương mại làm cơ sở lập hóa đơn chiết khấu

Một số rủi ro liên quan

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.