Mẫu hồ sơ hàng bán bị trả lại

Mẫu hồ sơ Hàng bán bị trả lại và giải thích liên quan để người đọc hiểu và ứng dụng trong thực tế xử lý tại doanh nghiệp.

Ví dụ mẫu về Hàng bán bị trả lại

Trích văn bản mẫu Hàng bán bị trả lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence Freedom Happiness

——————–

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

AGREEMENT

(v/v: Trả lại hàng lỗi/ Sale return)

(Số: …./CK/20…)

 

Hôm nay, ngày tháng năm 20..tại văn phòng công ty TNHH Manabox Việt Nam, chúng tôi gồm:

Today, date month 20., at Office of Manabox Vietnam Co., Ltd, we include:

 

Bên A (Bên Bán)/ Party A (Seller)     : Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Điện thoại/Telephone                         : 02432.123.450

Địa chỉ /Address                                 : Phòng 701, tầng 7,tòa nhà 3D center số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/Unit 701, 7th Floor, 3D Center Tower, No. 3 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Đại diện/Representative                     : Sugeno Tomohiro

Chức vụ/ Position                               : Tổng giám đốc/ General Director

Mã Số thuế/ Tax code                         : 0106785090

 

Bên B (Bên mua)/ Party B (Buyer)    : Công ty …

Điện thoại/Telephone                         :           .

Địa chỉ /Address                                 :           …

Đại diện/Representative                     :           .

Chức vụ/ Position                               :           .

Mã Số thuế/ Tax code                         :           .

 

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

The specific contents agreed upon by both parties are as follow:

Hóa đơn Hàng bán bị trả lại

Hóa đơn trả lại hàng điện tử

Hạch toán và Một số rủi ro liên quan

Hướng dẫn Hạch toán Hàng bán bị trả lại

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.