Mẫu Quy chế tiếp khách

Bài viết cung cấp mẫu Quy chế về việc tiếp khách – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu và áp dụng phục vụ cho việc giải trình khi có yêu cầu.

Công ty TNHH MANABOX VIỆT NAM

Số: …./20…/QĐ-PR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng  …  năm …

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định Chế độ chi tiêu đón tiếp khách

của Công ty TNHH MANABOX VIỆT NAM

 TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MANABOX VIỆT NAM

Căn cứ theo tính chất ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Manabox Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách của Công ty TNHH MANABOX VIỆT NAM.

Điều 2. Các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hồ sơ chi phí tiếp khách

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.