Mẫu Thẻ quầy hàng – Shop card

Mẫu Thẻ quầy hàng – Shop card (Mẫu biểu số 02 – BH) là chứng từ liên quan đến bán hàng theo mẫu của thông tư 200/2014/TT-BTC và hướng dẫn cách điền các chứng từ này theo thông tin của Bộ Tài chính. 

Cách điền thông tin mẫu biểu này

THẺ QUẦY HÀNG

(Mẫu số 02 – BH)

 

  1. Mục đích: Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ).

 

  1. Phương pháp và trách nhiệm ghi

          – Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan vào góc trên bên trái.

          – Ghi số thẻ.

          – Ghi rõ tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá của hàng hóa.

          Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

          – Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca).

          – Cột 1: Ghi số lượng hàng hóa tồn đầu ngày (ca).

          – Cột 2: Ghi số lượng hàng hóa từ kho nhập vào quầy trong ngày (ca).

– Cột 3: Ghi số lượng hàng hóa nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị.

          – Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hóa có trong ngày (ca).

          – Cột 5: Ghi số lượng hàng hóa xuất bán trong ngày (ca).

          – Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hóa bán trong ngày (ca).

          – Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị hàng hóa xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca). 

– Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn lại quầy hàng vào cuối ngày (ca).

          Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.

          Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký với kế toán.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.