Mẫu hợp đồng ba bên – Three parties contract

Mẫu Mẫu hợp đồng ba bên – Three parties contract là mẫu biểu tham khảo để quý khách có thể tiện sử dụng trong công việc, đặc biệt khi có giao dịch thanh toán trả thay….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SALES CONTRACT

Số (No): /HDDV…

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Pursuant to Civil Code No. 91/2015/QH13 dated on 24/11/2015

  • Căn cứ luật Thương Mại nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Pursuant to Law on Commerce of Socialist Republic of Vietnam issued on 14 June 2005, effective from 01 January 2006

  • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên

Pursuant to the requirement and capability of both parties

Hôm nay, ngày tháng năm 20.., chúng tôi gồm:

Today, date month 20., we include:

Bên A/Party A

Công ty/ (Company)                           : Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Điện thoại/Telephone                         : 02432.123.450

Địa chỉ /Address                                 : Phòng 701, tầng 7,tòa nhà 3D center số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/Unit 701, 7th Floor, 3D Center Tower, No. 3 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Đại diện/Representative                     : Sugeno Tomohiro

Chức vụ/ Position                               : Tổng giám đốc/ General Director

Mã Số thuế/ Tax code                         : 0106785090

Bên B/ Party B

Công ty/ (Company)                           : Công ty TNHH

Điện thoại/Telephone                         : …

Địa chỉ /Address                                 : …

Đại diện/Representative                     : …

Chức vụ/ Position                               : …

Mã Số thuế/ Tax code                         : …

Bên C/ Party C

Công ty/ (Company)                           : Công ty TNHH

Điện thoại/Telephone                         : …

Địa chỉ /Address                                 : …

Đại diện/Representative                     : …

Chức vụ/ Position                               : …

Mã Số thuế/ Tax code                         : …

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.