So sánh giữa người ghi sổ và người làm tư vấn

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi cơ bản sự kết hợp các công nghệ, qua đó sẽ có tác động không nhỏ đến các ngành nghề, trong đó có nghề kế toán. Kế toán không dừng lại ở việc là “người ghi sổ” mà quan trọng nhất, kế toán sẽ phải trở thành người phân tích, định hướng và tư vấn cho các đối tượng sử dụng thông tin của minh.

Vì vậy, để có thể thích nghi, kế toán chắc chắn cần phải có những định hướng nhất định và thay đổi tư duy cũng như cách thức làm việc. Bài viết dưới đây đưa ra một số nội dung so sánh giữa người làm kế toán và người làm tư vấn, qua đó phần nào giúp cho kế toán có thể định hướng những nội dung minh cần hoàn thiện để phát triển công việc của mình.

Ví dụ minh hoạ so sánh giữa người làm kế toán và người làm tư vấn

Bảng so sánh giữa người làm kế toán và người làm tư vấn

Công việc Công việc chi tiết Người ghi sổ Người kế toán

Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của các công việc Operator

Day-to-day financial transactions

Supervisor

Ensure the financial health and consulting

Hệ thống hóa quy trình kế toán

Nhiệm vụ hàng ngày

1.      Tư vấn về các yêu cầu lưu trữ hồ sơ, tài liệu

2.      Hệ thống lưu trữ filing chứng từ

3.      Sử dụng phần mềm kế toán

Kiểm soát nội bộ

1. Chuẩn hóa công việc thường ngày (Hướng dẫn sử dụng, danh sách tài liệu)

2. Tài liệu hình thức quy trình kế toán

3. Xác định vấn đề kiểm soát nội bộ và tìm giải pháp

4. Hợp tác với các bộ phận khác để tăng cường quy trình làm việc

5. Triển khai ERP

X

Công việc Kế toán

Kế toán tài chính

1. Ghi sổ các giao dịch thường xuyên

2. Hỗ trợ tại văn phòng, lập hóa đơn gửi khách hàng, thanh toán hóa đơn, bảng lương, đối chiếu báo cáo ngân hàng

3. Chuẩn bị báo cáo tài chính

Đánh giá kế toán

1. Xác minh tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ kế toán

2. Hỗ trợ kiểm toán

X
Công việc nâng cao

1. Ước tính kế toán (Ví dụ: dự phòng, ước tính)

2. Kế toán thuế

3. Kế toán quản trị giá thành

4. Kế toán quản trị (Phân tích, dự toán…)

5. Kế toán nhân sự

X

Thuế

Lập báo cáo thuế định kỳ

1. Lập báo cáo thuế TNCN

2. Lập báo cáo thuế GTGT

3. Lập báo cáo thuế TNDN

4. Lập báo cáo thuế nhà thầu

Kiểm toán tuân thủ pháp luật

1. Tham khảo về kế hoạch và rủi ro thuế

2. Hoàn thuế GTGT

3. Hỗ trợ thanh tra thuế

4. Lập kế hoạch thuế

5. Tư vấn pháp luật thuế, pháp lý doanh nghiệp

   

Tài chính

1. Phân tích tài chính (Xác định số liệu bất thường và đưa ra tư vấn)

2. Tối ưu hóa các chỉ số tài chính trong quản lý

3. Tạo dự toán và dự báo tài chính

4. Tư vấn về quyết định quản lý

X

Truyền thông

 

1. Làm hội thảo

2. Có thể làm bản tin cập nhật pháp luật

3. Nhận diện các thay đổi của pháp luật quan trọng, ảnh hưởng lớn

4. Tư vấn liên hệ với cơ quan ban ngành

5. Đào tạo

X

Kết luận

Trong môi trường toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt, vai trò của nhân viên kế toán ngày càng trở nên quan trọng và hướng đến kế toán quản trị nhiều hơn kèm theo đó sự khác nhau về nhiệm vụ đã dẫn đến sự khác biệt đáng kể về thu nhập, vai trò và sự ổn định nghề nghiệp giữa người ghi sổ và nhân viên kế toán. Vì vậy để có thể hướng tới việc một kế toán thực sự, chúng ta sẽ phải học tập và tích lũy kinh nghiệm không ngừng nghỉ, trang bị thêm nhiều các kiến thức về quản trị kinh doanh, marketing và các hiểu biết về kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.