Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Khách Hàng
Khách Hàng
Chúng tôi có nhân viên có chứng minh nhân dân đã hết hạn nên đã đổi sang căn cước công dân trong năm 2020. Tuy nhiên, gần đây nhân viên đó mới thông báo lại và hiện tại cá nhân đang có nhu cầu thay đổi thông tin mã số thuế từ chứng minh thư sang căn cước công dân. Vậy nếu chúng tôi chậm thay đổi thông tin mã số thuế có bị phạt hay không? Liệu việc thay đổi này có ảnh hưởng tới quyết toán thuế TNCN hay không?
Đây cũng là một trong những câu hỏi mà Manabox đã nhận được nhiều nhất trong thời gian vừa qua, chúng tôi sẽ hướng dẫn những cách thay đổi đăng ký thuế trong trường hợp này và những lưu ý trong quá trình thay đổi thông tin
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam

Tại sao phải thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi từ chứng minh thư sang căn cước công dân

Thay đổi thông tin mst thu nhập cá nhân

Chứng minh nhân dân (CMND) hay Căn cước công dân ( CCCD ) là một trong những giấy tờ tuỳ thân quan trọng và cần thiết với mỗi cá nhân. Trong thủ tục khai thuế TNCN thì số CMND, CCCD là một trong những thông tin quan trọng để làm cơ sở đối chiếu khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện việc giảm trừ, hoàn thuế… Vậy nên khi có thay đổi thông tin thì người lao động nên cập nhập chính xác để việc quyết toán thuế được thuận lợi.

Nếu không thay đổi có bị phạt không?

Thay doi thong tin MST khi chuyen tu cmt sang cccd

Theo quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP áp dụng từ 5/12/2020, đối với trường hợp thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân quá thời hạn sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, trước đó, việc xử phạt chậm làm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế được áp dụng theo quy định của thông tư 166/2013/TT-BTC với mức tiền phạt cao nhất lên tới 2.000.000 đồng

Bạn cũng có thể tham khảo câu trả lời của Tổng cục Thuế về vấn đề này trong buổi hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 như sau:

Những cách thay đổi

Cá nhân tự thay đổi thông tin

1, Chuẩn bị hồ sơ bao gồm

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực của CCCD

+ Tờ khai mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc;

2, Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

3, Thời hạn nộp hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức thay đổi thông tin

1, Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó)

– Bản sao không yêu cầu chứng thực của CCCD

– Tờ khai mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

2, Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc gửi qua cổng thông tin điện tử

3, Thời hạn nộp hồ sơ:

Cá nhân thông báo cho tổ chức trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi

Tổ chức trả thu nhập thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền (Trước đây là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN)

Lưu ý

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mỗi cá nhân chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Vậy nên cho dù cá nhân đổi từ CMND sang CCCD thì mã số thuế thu nhập cá nhân vẫn giữ nguyên số cũ và không có sự thay đổi nào. Nếu trong trường hợp vì một lý do nào đó mà một cá nhân có 2 mã số thuế thì phải thực hiện việc chấm dứt hiệu lực của mã số thuế được cấp sau, chỉ sử dụng mã số thuế được cấp lần đầu để thực hiện việc thay đổi thông tin cũng như dùng để kê khai và khấu trừ theo quy định.

Căn cứ vào Luật nào?

Điều 36 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14: 

“…2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

  1. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.”

Điều 12 Thông tư 95 quy định về trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Điều 7 Thông tư 166 quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

“Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
  2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
  3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.”

Khoản 6 Điều 11 Nghị định 125 quy định về xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế

“6. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với trường hợp sau đây:

a) Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân;

b) Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;…”

Kết luận

Việc thay đổi thông tin từ CMND sang CCCD của mã số thuế sẽ không làm ảnh hưởng đến việc quyết toán thuế. Ngoài ra dù không bị xử phạt trong trường hợp người lao động đã được cấp mã số thuế, sau đó đổi thông tin từ CMND sang thẻ CCCD mà chậm thực hiện thông báo thay đổi thông tin (cả với trường hợp cá nhân tự thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện) thì để đảm bảo thông tin đăng ký thuế cá nhân được cập nhật chính xác thì người lao động nên nhanh chóng thực hiện thủ tục thông báo thay đổi theo quy định.

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.