Tìm hiểu Chu trình HTK, giá thành, giá vốn – A430

Chương trình kiểm toán được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ: Tìm hiểu chu trình HTK, giá thành, giá vốn – A430

 

Có liên quan đến cuộc kiểm toán không

Tham chiếu tới A430

Tham chiếu tới điểm yếu kiểm soát (A800)

1.     Nhận lệnh sản xuất và xuất nguyên vật liệu thực hiện sản xuất

 

 

 

a.  Có sự phê duyệt để đảm bảo rằng yêu cầu xuất nguyên vật liệu đó là phục vụ cho mục đích hoạt động SXKD của đơn vị không?

 

 

 

b.  Đơn vị có duy trì các lệnh sản xuất, phiếu xuất nguyên vật liệu được đánh số, được phê duyệt và được kiểm soát không?

 

 

 

2.   Nhập kho thành phẩm và tính toán giá thành sản xuất

 

 

 

a.     Có việc đối chiếu độc lập giữa phiếu nhập kho và lệnh sản xuất không?

 

 

 

b.   Khách hàng có duy trì hệ thống sổ/phần mềm/tài liệu và hướng dẫn liên quan đến việc tính giá thành không?

 

 

 

3.   Bảo quản hàng hóa tại kho hàng

 

 

 

a.   Có sự hạn chế tiếp cận HTK và bảo vệ vật lý (bảo vệ về mặt hiện vật) đối với HTK không?

 

 

 

b.   Có đối chiếu thường xuyên HTK thực tế với số liệu HTK được ghi nhận không?

 

 

 

c.    Có hệ thống để báo cáo về HTK chậm luân chuyển, lạc hậu hoặc hư hỏng tới cấp quản lý thích hợp không?

 

 

 

d.   Có hồ sơ ghi lại HTK bị hư hỏng hoặc bỏ đi đã được phê duyệt không?

 

 

 

e.   Đơn vị có thực hiện kiểm kê tại ngày kết thúc kỳ kế toán không?

 

 

 

4.   Xuất hàng hóa và lưu trữ chứng từ xuất hàng hóa

 

 

 

a.     Có kiểm tra độc lập về các chứng từ xuất hàng, bao gồm cả việc xuất hàng do những người khác không có trách nhiệm đối với HTK không?

 

 

 

b.   Có đối chiếu độc lập giữa hàng hóa bán ra với chứng từ bán hàng hay không?

 

 

 

c.    Khách hàng có duy trì phiếu yêu cầu xuất HTK được đánh số thứ tự và thường xuyên kiểm tra các phiếu bị thiếu hụt không?

 

 

 

d.   Đối với HTK ký gửi lớn, có đối chiếu thường xuyên HTK khách hàng sử dụng với danh sách HTK ký gửi hay không?

 

 

 

e.   Đối với HTK được nắm giữ bởi bên thứ 3 lớn, có đối chiếu thường xuyên giữa báo cáo luân chuyển HTK từ bên thứ 3 với số liệu theo dõi tại đơn vị hay không?

 

 

 

 

TRÍCH CÂU HỎI ĐỀ GỢI Ý TÌM HIỂU CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHÍNH THEO CÁC CHU TRÌNH KINH DOANH CHÍNH

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.