Tìm hiểu Chu trình TSCĐ và XDCB – A450

Chương trình kiểm toán được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ: Chu trình TSCĐ và XDCB – A450

 

Có liên quan đến cuộc kiểm toán không

Tham chiếu tới A450

Tham chiếu tới điểm yếu kiểm soát (A800)

1.   Mua TSCĐ

 

 

 

a.     Các Biên bản và Nghị quyết có được lưu trữ cho tất cả các cuộc họp của HĐQT/HĐTV và BGĐ cho phép sử dụng chi phí vốn không?

 

 

 

b.   Đơn vị có lưu giữ các yêu cầu mua TSCĐ, được đánh số, được phê duyệt và được kiểm soát không?

 

 

 

2.   Nhận TSCĐ

 

 

 

a.     Có đối chiếu độc lập giữa tài sản nhận với chứng từ mua tài sản không?

 

 

 

3.   Ghi sổ

 

 

 

a.     Có bằng chứng cho thấy hóa đơn mua bán đã được kiểm tra về tính chính xác và CMKT đã được xem xét trước khi ghi TSCĐ vào sổ cái không?

 

 

 

4.   Bảo vệ

 

 

 

a.     Sổ danh sách TSCĐ có thường xuyên được đối chiếu với số liệu trên sổ cái TK và với TSCĐ thực tế không?

 

 

 

b.     Có bằng chứng cho thấy có những cuộc kiểm tra định kỳ về điều kiện và quá trình sử dụng của TSCĐ không?

 

 

 

5.    Thanh lý tài sản

 

 

 

a.    Các Biên bản và Nghị quyết có được lưu giữ cho tất cả các cuộc họp của HĐQT/HĐTV và BGĐ cho phép thanh lý tài sản không?

 

 

 

b.   Có kiểm tra độc lập trong việc tính toán giữa lãi và lỗ khi thanh lý TSCĐ không?

 

 

 

TRÍCH CÂU HỎI ĐỀ GỢI Ý TÌM HIỂU CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHÍNH THEO CÁC CHU TRÌNH KINH DOANH CHÍNH

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.