Các ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ hiện nay – Support Industry

Hiện nay, Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Dưới đây là một số Ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ đáng chú ý.

Quy định về chính sách ưu đãi

Theo Nghị định 57/2021/NĐ-CP, các dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp có thể được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong thời gian 16 năm kể từ kỳ tính thuế năm 2018; miễn thuế TNDN 2 năm kể từ kỳ tính thuế 2018, và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 5 năm tiếp theo.

Đối với các dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn vào năm 2014, áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm từ kỳ tính thuế năm 2014; miễn thuế TNDN 2 năm từ kỳ tính thuế 2015, và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo​​.

Ngoài ra, các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có thể vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam cho các hạng mục xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành này cũng được hưởng các ưu đãi như vay tối đa 70% vốn đầu tư, miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định​​. Ngoài ra, các chính sách cải cách hành chính và giảm bớt gánh nặng thủ tục pháp luật thuế – hải quan cũng đang được thực hiện để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp​​. Những ưu đãi này đều nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Không được ưu đãi với các hoạt động khác

Theo công văn số 2326/TCT-CS 2024 

Tại khoản 4 Điều 18 Luật thuế TNDN quy định đối với trường hợp doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất. Do vậy, trường hợp Công ty TNHH Lisal Vina lựa chọn hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi có lợi nhất (sản xuất sản phẩm CNHT) đối với thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư của công ty thì thu nhập phát sinh từ các sản phẩm không phải là sản phẩm CNHT không tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.

Ví dụ minh họa

Tham khảo hướng dẫn của Hội tư vấn thuế Việt Nam VTCA dưới đây

Công văn hướng dẫn

Trích công văn 4984/CTHN-TTHT:

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện trước ngày 01/01/2015 đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13, dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ năm 2022, đã hưởng hết ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế TNDN được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính phủ nêu trên. Cách xác định thời gian ưu đãi còn lại thực hiện theo hướng dẫn tại tiết g4 Điều 1 Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.