Ưu đãi thuế với dự án công nghệ cao – Tax incentive for High-tech project

Bài viết tóm tắt Ưu đãi thuế với dự án công nghệ cao theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (Tax incentive for High-tech project)

Ưu đãi thuế với dự án công nghệ cao

Dự án đầu tư mới của doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định thì được

 • Áp dụng thuế suất TNDN 10% trong 15 năm kể từ năm dự án đầu tư mới có doanh thu
 • Được miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất – CIT Incentive in Vietnam

Một số hướng dẫn

Theo công văn 1717/CT-TTHT, trường hợp công ty là doanh nghiệp công nghệ cao thì

 • Được hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế tính từ thời điểm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao
 • Nếu công ty đang hưởng ưu đãi thuế theo địa bàn đầu tư thì khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, mức ưu đãi thuế TNDN áp dụng cho doanh nghiệp công nghệ cao được xác định bằng mức ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp công nghệ cao trừ đi thời gian ưu đãi thuế đã hưởng theo địa bàn (cả về thuế suất và thời gian miễn, giảm nếu có)

Theo công văn 2879/TCT-CS về Ưu đãi thuế với dự án công nghệ cao

 Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN hoặc đã hưởng hết ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN, được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao thì ưu đãi về thuế TNDN của doanh nghiệp được xác định bằng mức ưu đãi áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ cao quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành trừ đi thời gian Công ty đã hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước đó (cả về thuế suất và thời gian miễn, giảm nếu có).

 • Thời gian bắt đầu tính ưu đãi đối với dự án ứng dụng công nghệ cao (về thuế suất và thời gian miễn giảm thuế) thực hiện theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13.
 • Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.