Quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu NET – Gross up NET income (FCT)

Bài viết hướng dẫn Quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu NET kèm ví dụ minh họa có số liệu. Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp gặp lúng túng trong việc xác định doanh thu, số thuế phải nộp khi phát sinh nghĩa vụ nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo phương pháp trực tiếp. Bài viết này hướng dẫn việc xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

  1. Về doanh thu tính thuế GTGT:

– Là toàn bộ doanh thu chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay (tức là doanh thu đã bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN).

– Tùy theo hợp đồng ký kết giữa các bên quy định doanh thu đã bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN hay chưa để xác định doanh thu tính thuế GTGT. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp chưa biết cách quy đổi doanh thu theo hợp đồng thành doanh thu tính thuế GTGT, nên doanh nghiệp cần lưu ý các trường hợp quy đổi sau:

Trường hợp 1: Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp thì: Doanh thu tính thuế GTGT = Giá trị hợp đồng (Doanh thu đã bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN)

Trường hợp 2: Giá trị hợp đồng không bao gồm thuế GTGT phải nộp nhưng đã bao gồm thuế TNDN  thì phải quy đổi thành doanh thu đã có thuế GTGT theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT (nhưng đã bao gồm thuế TNDN) là 300.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của Nhà thầu nước ngoài A với giá trị chưa bao gồm thuế GTGT là 40.000 USD. Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế GTGT thay cho Nhà thầu nước ngoài.

– Việc xác định doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A như sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

300.000 + 40.000

=

357.894,73 USD

(1- 5%)

 Trường hợp 3: Giá trị hợp đồng không bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp thì phải  quy đổi thành doanh thu đã có thuế GTGT, thuế TNDN theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT + thuế TNDN phải nộp

1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

  1. Về doanh thu tính thuế TNDN

– Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu  không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp (tức bao gồm thuế TNDN phải nộp và các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Tương tự như thuế GTGT, doanh nghiệp phải xác định lại doanh thu tính thuế TNDN căn cứ theo giá trị trên hợp đồng quy định.

Trường hợp 1: Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp thì phải quy đổi thành doanh thu chưa có thuế GTGT theo công thức sau:       

Doanh thu tính thuế TNDN = Giá trị hợp đồng (Doanh thu đã bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN) – Thuế GTGT phải nộp

Trường hợp 2: Giá trị hợp đồng không bao gồm thuế GTGT phải nộp nhưng đã bao gồm thuế TNDN thì:

Doanh thu tính thuế TNDN = Giá trị hợp đồng (Doanh thu đã bao gồm thuế TNDN, nhưng chưa có thuế GTGT)

 Trường hợp 3: Giá trị hợp đồng không bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp thì phải  quy đổi thành doanh thu đã có thuế TNDN theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu không bao gồm thuế TNDN

1 – Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN là 285.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của Nhà thầu nước ngoài với giá trị là 38.000 USD (chưa bao gồm thuế GTGT, TNDN). Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế TNDN, thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài. Việc xác định doanh thu tính thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp như sau:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

285.000 + 38.000

=

340.000 USD

(1- 5%)

Trên đây là hướng dẫn Quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.