Ưu đãi thuế với khu kinh tế – Economic Zone Incentive

Ưu đãi thuế với khu kinh tế tại Việt Nam như thế nào? Ở Việt Nam, các khu kinh tế thường được hưởng một số ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế. Các ưu đãi này có thể bao gồm:

Tóm tắt ưu đãi

  • Trường hợp Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện: Dự án đầu tư tại khu kinh tế thì thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư này được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế TNDN 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo
  • Trường hợp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện: Dự án đầu tư mới tại Khu kinh tế thì liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế để được hướng dẫn cụ thể về điều kiện, mức miễn giảm và nộp thủ tục hồ sơ để Ban Quản lý ban hành quyết định miễn giảm tiền thuê đất theo quy định dưới đây

Cơ sở pháp lý

Về ưu đãi thuế TNDN
– Căn cứ Phụ lục III Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định địa bàn ưu đãi:
Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ) 

– Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 19 Thông tư số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất ưu đãi thuế TNDN (Thông tư số 66):
“ Điều 19. Thuế suất ưu đãi
1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:
a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-C, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”;
– Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 66 quy định về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN:
“Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:
a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này).”,

2. Về tiền thuê đất
– Căn cứ khoản 1, 2, 3, 6 và 8 Điều 8 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế:

“Điều 8. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới.
2. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.
3. Tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.
. . .
6. Mức miễn, giảm tiền thuê đất cụ thể như sau:
a) Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo và mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh).
b) Miễn tiền thuê đất sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản (trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này):
. . .
– 19 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
. . .
8. Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Thời điểm miễn tiền thuê đất tính từ ngày có quyết định cho thuê đất. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.”,

Tuy nhiên, các chính sách Ưu đãi thuế với khu kinh tế cụ thể có thể thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào quyết định của Chính phủ Việt Nam. Do đó, để có thông tin chính xác và cập nhật, doanh nghiệp và nhà đầu tư nên tham khảo thông tin từ các nguồn chính thống hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý khu kinh tế.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.