A910 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán

Chương trình kiểm toán được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ: A910 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán

Chuẩn mực và người thực hiện

CMKiT số 300 yêu cầu KTV phải lập và lưu lại trong CTKiT tài liệu về chiến lược kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán.

Người thực hiện Mẫu này là Trưởng nhóm kiểm toán và người phê duyệt là Chủ nhiệm kiểm toán. Đặc biệt Thành viên BGĐ phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán bắt buộc phải ký soát xét vào giấy làm việc này để xác định phạm vi, lịch trình và thời gian thực hiện kiểm toán cụ thể tại đơn vị.

Thời điểm thực hiện

Cuối giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và phải được cập nhật các thay đổi trong quá trình kiểm toán (nếu có).

Cách thực hiện

Tổng hợp các nội dung chính từ các Mẫu A210, A310, A510, A400, A600, A710 và A810 của các phần trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. Đồng thời, tóm tắt các vấn đề từ cuộc kiểm toán năm trước mang sang (từ Mẫu B410 của HSKiT năm trước) và đưa ra hướng giải quyết trong cuộc kiểm toán năm nay.

Cần tổng hợp danh sách các rủi ro có sai sót trọng yếu (kể cả rủi ro do gian lận) và các thủ tục kiểm toán tương ứng để xử lý rủi ro mà thành viên nhóm kiểm toán phải quan tâm khi thực hiện các phần hành liên quan. Trường hợp phương pháp kiểm toán là dựa vào kiểm tra cơ bản 100% thì danh sách rủi ro có sai sót trọng yếu này được tổng hợp từ các phát hiện khi thực hiện Phần A “Lập kế hoạch kiểm toán”. Còn nếu phương pháp kiểm toán là phương pháp kết hợp thử nghiệm cơ bản và thử nghiệm kiểm soát thì danh sách rủi ro có sai sót trọng yếu này còn được tổng hợp từ các phát hiện trong giai đoạn kiểm tra KSNB tại Phần C “Kiểm tra KSNB”.

Mẫu này cũng có thể được sử dụng làm tài liệu họp nhóm kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch. Từng nội dung đề cập trong Mẫu này cần được trao đổi, thảo luận kỹ càng giữa các thành viên nhóm kiểm toán, đảm bảo các thành viên nhóm kiểm toán nắm vững các yêu cầu của cuộc kiểm toán.

Liên kết với giấy làm việc khác

Liên kết từ các giấy làm việc trong Phần A – Lập kế hoạch kiểm toán.

Liên kết từ Mẫu B410 – Tổng hợp kết quả kiểm toán của HSKiT năm trước.

Liên kết từ các giấy làm việc trong Phần C – Kiểm tra KSNB.

Liên kết đến các CTKiT và giấy làm việc chi tiết tại từng phần hành kiểm toán có liên quan từ Phần D – Kiểm tra cơ bản tài sản đến Phần H – Các thủ tục khác.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.