Báo cáo ESG (Báo cáo phát triển bền vững) là gì? Công ty nào phải lập?

Báo cáo ESG (Environmental, Social, and Governance – Môi trường, Xã hội và Quản trị) là một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, giúp các bên liên quan hiểu rõ cách thức doanh nghiệp quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến ba khía cạnh này. Tại Việt Nam, việc thực hành và báo cáo ESG đã trở thành xu hướng chủ đạo và được công nhận là thiết yếu trong hoạt động kinh doanh.

Các điểm chính của quy định về Báo cáo ESG tại Việt Nam

Khung pháp lý cho báo cáo ESG đã phát triển qua nhiều năm, nhấn mạnh sự chú trọng ngày càng tăng vào tính bền vững và các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.

1. Tính bắt buộc:

Báo cáo ESG không chỉ là một yêu cầu từ phía nhà đầu tư mà còn là một phần của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đặc biệt đối với các công ty niêm yết.

2. Các tiêu chuẩn áp dụng: Các tiêu chuẩn và khuôn khổ báo cáo ESG phổ biến tại Việt Nam bao gồm ISO, GRI và SDG, với mức độ áp dụng lần lượt là 54%, 50% và 32%

3. Nội dung báo cáo: Bao gồm thông tin về môi trường như phát thải khí nhà kính, quản lý nước thải và chất thải; thông tin xã hội như tỷ lệ chi trả theo giới tính, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; và quản trị như cơ chế giám sát và đạo đức kinh doanh

  • Khía cạnh môi trường: Các công ty được yêu cầu báo cáo về tác động môi trường của mình, bao gồm phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp, mức tiêu thụ nước và năng lượng cũng như quản lý chất thải. Các báo cáo này phải nêu chi tiết các sáng kiến của công ty nhằm giảm tác động đến môi trường, chẳng hạn như các chương trình tiết kiệm năng lượng và sử dụng tài nguyên bền vững​ (Keslio – Sustainability Advisory)​.
  • Khía cạnh xã hội: Khía cạnh xã hội của báo cáo ESG tập trung vào tác động của công ty đối với nhân viên và cộng đồng nơi công ty hoạt động. Điều này bao gồm báo cáo về các biện pháp phúc lợi của nhân viên như chính sách sức khỏe và an toàn, chương trình đào tạo và các hoạt động gắn kết cộng đồng. Các công ty cần tiết lộ cách họ đóng góp cho sự phát triển cộng đồng địa phương và bất kỳ chương trình xã hội nào họ đã thực hiện (Keslio – Sustainability Advisory)​.
  • Khía cạnh quản trị: Báo cáo quản trị liên quan đến việc tiết lộ các thông lệ và chính sách nội bộ chi phối hoạt động của công ty. Điều này bao gồm tính hiệu quả của ban giám đốc, việc tuân thủ luật pháp và các quy định, hành vi đạo đức và tính minh bạch trong hoạt động. Các công ty phải chứng minh cách thực hành quản trị của họ phù hợp với các mục tiêu rộng hơn về tính bền vững và hành vi kinh doanh có đạo đức (Keslio – Tư vấn bền vững).

Cơ sở pháp lý

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định yêu cầu báo cáo phát triển bền vững chi tiết đối với các công ty niêm yết đại chúng. Thông tư này nhấn mạnh sự cần thiết phải công bố toàn diện các thông lệ ESG, nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực doanh nghiệp​ (Keslio – Sustainability Advisory)​.

Hơn nữa, các sáng kiến như Hướng dẫn công bố thông tin E&S do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tập đoàn Tài chính Quốc tế phát triển cung cấp hướng dẫn bổ sung cho các công ty tuân thủ các yêu cầu báo cáo ESG. Hướng dẫn này giúp các doanh nghiệp hiểu và triển khai các phương pháp báo cáo phát triển bền vững hiệu quả dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu, chẳng hạn như các tiêu chuẩn của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI)​ (Keslio – Tư vấn Phát triển Bền vững).

Tham khảo 

 Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo Phát thải Khí Nhà kính

SSC IFC Huong dan lap Bao cao Phat trien ben vung

Cách tiếp cận có cấu trúc này đối với báo cáo ESG ở Việt Nam là một phần trong cam kết rộng lớn hơn của quốc gia về phát triển bền vững và phù hợp với các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm trong thực tiễn kinh doanh.

Ví dụ mẫu (Sưu tầm) báo cáo ESG

Báo cáo của Viettel

BC-phat-trien-ben-vung_Viettel

Báo cáo phát triển bền vững của Bộ Kế hoạch và đầu tư

Bao-cao-SDG-2022 Phat trien ben vung

Vì sao nên chuẩn bị Báo cáo ESG tại Việt Nam

1. Mục tiêu: Báo cáo ESG giúp doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin và tác động của họ đối với môi trường và xã hội, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

2. Lợi ích: Thực hiện báo cáo ESG giúp doanh nghiệp tăng cường danh tiếng, cải thiện mối quan hệ với cộng đồng và khách hàng, và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư.

Đây là những thông tin cơ bản về quy định và thực hành báo cáo ESG tại Việt Nam. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo các nguồn thông tin chính thức hoặc tìm hiểu thêm từ các chuyên gia pháp lý và tài chính.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.