Doanh nghiệp FDI tăng vốn cần thay đổi IRC trước hay ERC?

Đối với khu vực FDI, khi thực hiện tăng vốn doanh nghiệp cần thay đổi IRC hay Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi thông tin Giấy đăng ký kinh doanh [ERC]. Tuy nhiên, trình tự thực hiện 2 thủ tục như thế nào là điều mà doanh nghiệp cần lưu ý. 

Quy định đối với thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, khi có sự thay đổi về vốn điều lệ, doanh nghiệp phải thông báo và đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thủ tục thay đổi bao gồm việc nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,
 • Biên bản họp và quyết định của cơ quan quản lý trong doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ,
 • Báo cáo tài chính gần nhất

Sau khi được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với thông tin vốn điều lệ đã thay đổi.

Quy định về thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP, khi có sự thay đổi về vốn đầu tư, nhà đầu tư phải thông báo và đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự án đầu tư thực hiện. Tăng vốn doanh nghiệp cần thay đổi IRC. Hồ sơ thay đổi vốn đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư,
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh,
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc tăng vốn đầu tư 
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh theo yêu cầu của quy định khác.

Trình tự thực hiện đối với doanh nghiệp FDI

Tại điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký thay đổi vốn điều lệ: có hướng dẫn:

“1. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ [ERC], công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

c) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn [IRC], mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.”

Như vậy khi tăng vốn doanh nghiệp cần thay đổi IRC. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI, thủ tục đăng ký thay đổi vốn trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư [IRC] cần được thực hiện trước. Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp tiến hành góp vốn [thực góp] và thay đổi ERC trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày góp vốn đủ.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227

Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.