Báo cáo Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cùng Manabox tìm hiểu về chế độ báo cáo trong Nghị định này.

Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 01, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo mẫu biểu kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP.Lich nop bao cao

Đối tượng nộp báo cáo

Tại Nghị định, đối tượng báo cáo được quy định là tổ chức kinh tế:

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài – là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông [Theo Điều 3, Luật Đầu tư]
 • và Thực hiện các “hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Trong đó, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa bao gồm các hoạt động sau: 

a) Thực hiện quyền xuất khẩu;

b) Thực hiện quyền nhập khẩu;

c) Thực hiện quyền phân phối;

d) Cung cấp dịch vụ giám định thương mại;

đ) Cung cấp dịch vụ logistics;

e) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính;

g) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;

h) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;

i) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

k) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Nơi nộp báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa

Tuy vào loại hình hoạt động, tổ chức kinh tế nộp báo cáo tới các cơ quan quản lý khác nhau:

 • Gửi Bộ Công thương trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau [điểm b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP]
  • b) Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định này;
  • c) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;
  • d) Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  • đ) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
  • e) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
  • g) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
  • h) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
  • i) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
 • Gửi bộ quản lý ngành trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa sau:
  • Gạo;
  • Đường;
  • Vật phẩm đã ghi hình;
  • Sách, báo và tạp chí
 • Gửi Sở Công Thương nơi cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Biểu mẫu báo cáo

Mẫu số 13 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP [kích để download]

Bao cao mau 13

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.