Hoạch định chiến lược trung và dài hạn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Mô hình kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành bại khi doanh nghiệp triển khai một ý tưởng kinh doanh mới. Bài viết mô tả các bước hoạch định chiến lược trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Xây dựng bản đồ chiến lược của doanh nghiệp

 • Sứ mệnh: Lý do doanh nghiệp tồn tại, những giá trị định hướng cho khách hàng và nội bộ doanh nghiệp
 • Các giá trị cốt lõi: Điều gì là quan trọng nhất trong tổ chức, quản lý và vận hành doanh nghiệp
 • Tầm nhìn: Điều doanh nghiệp muốn trở thành hoặc muốn bên ngoài (khách hàng, thị trường) nhìn nhận về doanh nghiệp trong trung và dài hạn
 • Chiến lược: Tập hợp các hoạt động có tính chọn lọc mà doanh nghiệp có thể thực hiện một cách xuất sắc để tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng và cổ đông. Trong đó, kết quả của từng hoạt động chiến lược được mô tả rõ ràng, cụ thể để dễ dàng đánh giá mức độ hoàn thành.

Các nguyên tắc cần lưu ý trong quá trình hoạch định chiến lược

 • • Chiến lược phải đảm bảo sự cân bằng, phối hợp giữa các nguồn lực mâu thuẫn nhau.
 • • Chiến lược được xác định dựa trên sự kết nối rõ ràng giữa phân khúc khách hàng mục tiêu và tập hợp các giá trị doanh nghiệp cần theo đuổi để làm hài lòng họ. Bởi sự hài lòng của khách hàng là nguồn gốc của việc tạo dựng và duy trì giá trị bền vững.
 • • Các mục tiêu, hoạt động được thiết lập trong nhóm các yếu tố về quy trình, học hỏi và phát triển phải được dẫn dắt bởi các giá trị mà doanh nghiệp kỳ vọng tại khía cạnh khách hàng và tài chính.
 • • Chiến lược phải cân bằng giữa các mục tiêu hoạt động ngắn và dài hạn cũng như bao quát giữa các chủ đề tương thích và bổ sung cho nhau.
 • • Mô hình Marketing mix và mô hình tổ chức chuỗi cung ứng là các nền tảng quan trọng doanh nghiệp cần tham chiếu trong quá trình hoạch định chiến lược, đặc biệt là các khía cạnh chiến lược về khách hang và quy trình nội bộ.

Chiến lược tăng trưởng kinh doanh & lợi thế cạnh tranh

Các loại hình chiến lược tăng trưởng

Phục vụ đối tượng khách hàng mới hoặc tham gia thị trường (địa lý) mới

 • Phát triển thêm sản phẩm hoặc nhãn hiệu cho thị trường hiện hữu của doanh nghiệp

 • Kết hợp cả phát triển thêm sản phẩm, nhãn hiệu và mở rộng thị trường ra các địa bàn hoặc phân khúc thị trường lân cận

 • Tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi (thông qua chính sách giá, khuyến mại, cải thiện hiệu quả hoạt động)

 • Mở rộng thị trường ra các địa bàn hoặc phân khúc thị trường lân cận

Tạo ra thị trường mới

Đổi mới sáng tạo sản phẩm và/hoặc giới thiệu nhãn hiệu mới cho thị trường hiện hữu và thị trường lân cận.

Các chiến thuật tăng cường lợi thế cạnh tranh: Để tăng lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng
một số sáng kiến sau:

 • • Tạo khác biệt về vận hành
 • • Tạo khác biệt về dịch vụ khách hàng
 • • Tạo khác biệt về sản phẩm

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là “việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới”. Các giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Đề xuất một số giải pháp chuyển đổi số phù hợp có thể hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp:

 • • Tạo khác biệt về vận hành: CNS cho chuỗi cung ứng, nghiệp vụ TCKT, báo cáo quản trị, chuyển đổi số/ tự động hóa quy trình sản xuất, xây dựng cơ sở dữ liệu chung, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng
 • • Tạo khác biệt về trải nghiệm khách hàng: CNS để mở rộng hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động CSKH, hình thành trải nghiệm khách hàng.
 • • Tạo khác biệt về sản phẩm: CNS để kết nối các hệ thống hiện có thành một hệ thống thông tin xuyên suốt từ kinh doanh đến các nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, đầu tư vào đổi mới sáng tạo (R&D).

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.