Tổ chức và quản lý hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp

Mô hình kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành bại khi doanh nghiệp triển khai một ý tưởng kinh doanh mới. Bài viết mô tả Phương án tổ chức và quản lý hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp.

Phương án tổ chức và quản lý hoạt động

Các cấu phần trong Mô hình hoạt động và mối liên hệ với các giá trị mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp cần lưu ý khi tổ chức và quản lý hoạt động:

 • 1. Cách thức sắp xếp, tổ chức hoạt động thông qua cơ cấu tổ chức, phân công công việc cụ thể giữa các bộ phận và cá nhân trong nội bộ doanh nghiệp.
 • 2. Cách thức triển khai hoạt động thông qua hệ thống quy trình, chính sách quản lý, dữ liệu và công cụ/ CNTT được thiết lập trong doanh nghiệp.
 • 3. Cách thức quản trị và kiểm soát hoạt động thông qua hệ thống quy trình, chính sách và hệ thống quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

07 khía cạnh trong mô hình hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và cần được rà soát toàn diện khi doanh nghiệp có các thay đổi về mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược. Việc thay đổi một khía cạnh bất kỳ trong mô hình cũng có thể dẫn tới việc xem xét và hiệu chỉnh tương ứng với các cấu phần còn lại để đảm bảo duy trì hệ thống tổ chức, vận hành và quản lý tối ưu. Các khía cạnh trong mô hình hoạt động giúp tạo dựng bộ khung vận hành doanh nghiệp xuyên suốt chu kỳ khởi tạo và phát triển của doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động

Doanh nghiệp hiểu cách thức xây dựng một hệ thống quản lý từ hoạch địch chiến lược, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính đến giám sát, đánh giá hiệu quả thông qua chỉ số đo lường (KPIs/OKRs) và báo cáo quản trị cũng như triển khai công tác kế toán quản trị.

Hệ thống quản lý, giám hiệu quả hoạt động là sự tích hợp của 3 nền tảng quy trình quản trị cơ bản tại doanh nghiệp gồm:

 • • Quy trình quản trị chiến lược trung và dài hạn
 • • Quy trình quản trị kế hoạch bao gồm kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính
 • • Quy trình báo cáo quản trị

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nhận thức rõ tầm quan trọng và thiết lập cho mình một hệ thống kế toán quản trị toàn diện nhằm ghi nhận dữ liệu, thông tin tài chính một cách chi tiết, chính xác, kịp thời, đáp ứng đầy đủ nhu cầu
quản trị và điều hành trong nội bộ doanh nghiệp.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.