Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Bài viết trang bị cho doanh nghiệp kiến thức cơ bản về ý nghĩa và trình tự xây dựng bản Lập kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp cũng như phân loại về nguồn vốn và các kênh huy động vốn của
doanh nghiệp.

Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính

 • Kế hoạch SXKD mô tả các hạng mục công việc mà doanh nghiệp cần triển khai trong ngắn và trung hạn
  (thường từ 1-3 năm) để đạt được chiến lược đề ra, nguồn lực yêu cầu và chỉ tiêu kết quả cần hoàn thành
  cho từng hạng mục công việc.
 • Kế hoạch tài chính mô tả hiệu quả tài chính dự kiến mang lại trên cơ sở triển khai các chương trình hoạt động trong kế hoạch SXKD đồng thời, đưa ra dự báo về dòng tiền, nhu cầu nguồn vốn phục vụ SXKD và đầu tư trang thiết bị của doanh nghiệp

Nguồn vốn

 • • Căn cứ dự báo về nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư trang thiết bị, doanh nghiệp có thể tiếp cận dòng vốn từ 02 nguồn là vốn chủ sở hữu và vốn vay.
  • Vốn chủ sở hữu có các đặc điểm
   • • Chia sẻ quyền sở hữu, điều hành và kiểm soát
   • • Khả năng huy động vốn chủ yếu dựa vào tiềm năng tạo ra giá trị lợi nhuận của doanh nghiệp và không đặt yêu cầu về tài sản đảm bảo.
   • • Không ràng buộc cam kết về việc trả lợi tức khi doanh nghiệp chưa hoạt động có lãi.
  • Vốn vay có đặc điểm
   • • Bảo toàn quyền sở hữu, điều hành kiểm soát doanh nghiệp của các cổ đông
   • • Cho phép tối ưu hóa chi phí vốn cho doanh nghiệp nhờ tận dụng đòn bẩy tài chính.
   • • Chi phí lãi vay được xem là chi phí hợp lệ và được khấu trừ thuế TNDN
   • • Có ràng buộc cam kết cụ thể về kỳ hạn, lãi suất, kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay.
 • • Tùy vào từng giai đoạn hoạt động và phát triển, doanh nghiệp lựa chọn nguồn huy động vốn phù hợp cho các mục đích tối ưu hóa chi phí vốn, khả năng thanh khoản và quan điểm sở hữu của doanh nghiệp.. 
 • Các kênh huy động vốn chủ yếu 
  • • Nguồn vốn từ bản thân người sáng lập và người thân, bạn bè
  • • Gọi vốn cộng đồng – crownfunding
  • • Nguồn đầu tư thiên thần
  • • Các quỹ đầu tư mạo hiểm
  • • Các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp
  • • Vay vốn từ các tổ chức tín dụng

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.