Các bước nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN qua mạng

Theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, trường hợp cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho tổ chức chi trả thu nhập mà có số tiền thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì phải tự thực hiện kê khai, nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN với cơ quan thuế. Hiện nay, cơ quan thuế đã triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ hoàn thuế TNCN bằng phương thức điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí của NNT. NNT cần đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử và sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin có kết nối mạng internet để chủ động gửi hồ sơ hoàn thuế TNCN điện tử và các giấy tờ kèm theo đến cơ quan thuế, không cần in hồ sơ giấy để nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN qua mạng. Để nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN và nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN bằng phương thức điện tử, Người nộp thuế thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng một trong hai cách sau:

Cách 1:

(1a) NNT truy cập link https://thuedientu.gdt.gov.vn chọn phân hệ Cá nhân hoặc link https://canhan.gdt.gov.vn và đăng nhập bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

(1b) Sau khi đăng nhập thành công, NNT chọn chức năng “Quyết toán thuế à Kê khai trực tuyến

            Cách 2:

NNT cũng có thể truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia và đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) bằng tài khoản DVCQG đã được cấp => chọn chức năng “Thanh toán trực tuyếnà Khai và nộp thuế cá nhân à Kê khai thuế cá nhân” => Từ cổng DVCQG định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, NNT tiếp tục chọn chức năng “Quyết toán thuế à Kê khai trực tuyến” như hình minh họa ở bước (1b) trên.

Bước 2: Nhập nội dung kê khai trực tuyến

– Tên người gửi, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên lạc, địa chỉ email: hệ thống tự động hiển thị.

– Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021)

Trường hợp NNT đề nghị hoàn thuế TNCN kỳ tính thuế trước năm 2021 thì NNT chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015).

          – Chọn cơ quan quyết toán thuế: tùy theo từng trường hợp cụ thể, NNT tích chọn phù hợp (địa điểm nộp hồ sơ tự QTT TNCN quy định tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

          Ví dụ ở hình trên minh họa cho trường hợp cá nhân không thay đổi nơi làm việc và chỉ có thu nhập thuộc diện khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN tại Chi cục Thuế nơi cư trú (Chi cục Thuế TP Hạ Long).

          – NNT tiếp tục chọn Trường hợp quyết toán thuế, Loại tờ khai, Nhập năm kê khai phù hợp => Nhấn “Tiếp tục”.

Bước 3: NNT nhập thông tin vào tờ khai QTT TNCN:

 • Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [11]: hệ thống tự động điền thông tin, trừ chỉ tiêu [07] và [08] thì NNT tích chọnthông tin.

 • Từ chỉ tiêu [12] đến chỉ tiêu [14]: NNT nhập thông tin đại lý thuế (nếu có).

 • Từ chỉ tiêu [15] đến chỉ tiêu [19]: hệ thống tự động điền thông tin (nếu NNT thuộc trường hợp nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả thu nhập và NNT đã nhập MST của tổ chức chi trả thu nhập)

 • Từ chỉ tiêu [21] đến chỉ tiêu [23]: NNT nhập tổng thu nhập chịu thuế.

 • Trường hợp NNT có người phụ thuộc thì kê khai thông tin của người phụ thuộc tại bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN. Khoản giảm trừ cho người phụ thuộc được tự động tổng hợp vào chỉ tiêu [27] trên tờ khai 02/QTT-TNCN.

 • Từ chỉ tiêu [28] đến chỉ tiêu [30]: NNT nhập các khoản được giảm trừ khác (nếu có).

 • Từ chỉ tiêu [34] đến chỉ tiêu [38]: NNT nhập số thuế đã nộp trong kỳ. Trong đó chỉ tiêu [34]: NNT nhập tổng số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập căn cứ vào các chứng từ khấu trừ được cấp.

            – NNT nhập số tiền thuế nộp thừa vào chỉ tiêu [46] – Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế => Tích chọn “Chuyển khoản” và nhập đầy đủ, chính xác thông tin Tên chủ tài khoản, Số tài khoản, Ngân hàng mở tài khoản.

            Lưu ý: tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên cá nhân đề nghị hoàn thuế.

 

NNT tích chọn “Tôi cam đoan số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm” => nhấn “Hoàn thành kê khai

Bước 4: NNT kết xuất tờ khai định dạng XML trước khi nộp tờ khai

          Bước 5: Sau khi kết xuất tờ khai, NNT nhấn “Nộp tờ khai” hệ thống hiển thị màn hình Đính kèm phụ lục. NNT chọn loại phụ lục cần đính kèm => nhấn “Choose Files” để lấy file => nhấn “Tiếp tục”.

          Lưu ý: Định dạng tệp dữ liệu có dạng *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.jpg, *.png

Bước 6: NNT nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai => Chọn “Tiếp tục

Bước 7: NNT nhập mã OTP do hệ thống gửi tin nhắn tự động vào số điện thoại đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử => Chọn “Tiếp tục

Bước 8: Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công tới CQT”.

Hệ thống ICanhan sẽ tự động tin nhắn vào số điện thoại của NNT đã đăng ký theo mẫu “Ho so khai thue dien tu mau 02/QTT-TNCN da duoc gui thanh cong, CQT se tra Thong bao chap nhan hoac khong chap nhan sau 01 ngay lam viec de cho NNT biet”.

iên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.