Các bước nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN qua mạng

Theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, trường hợp cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho tổ chức chi trả thu nhập mà có số tiền thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì phải tự thực hiện kê khai, nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN với cơ quan thuế. Hiện nay, cơ quan thuế đã triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ hoàn thuế TNCN bằng phương thức điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí của NNT. NNT cần đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử và sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin có kết nối mạng internet để chủ động gửi hồ sơ hoàn thuế TNCN điện tử và các giấy tờ kèm theo đến cơ quan thuế, không cần in hồ sơ giấy để nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN qua mạng.

Xử phạt cá nhân không quyết toán thuế TNCN

Để nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN và nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN bằng phương thức điện tử, Người nộp thuế thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng một trong hai cách sau:

Cách 1:

(1a) NNT truy cập link https://thuedientu.gdt.gov.vn chọn phân hệ Cá nhân hoặc link https://canhan.gdt.gov.vn và đăng nhập bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

Vào Hệ thống thuế điện tử → Cá nhân → Vào Đăng nhập (nhập MST, Mã kiểm tra → Tiếp tục)

Ở phần Đăng nhập: → Nhập ngày cấp MST (nếu không nhớ ngày cấp, xem hướng dẫn cách tìm phía dưới).

Để tìm ngày cấp MST: tại trang thuedientu.gdt.gov.vn → Chọn “ Tra cứu thông tin NNT” → Nhập MST hoặc CMT → nhập mã kiểm tra → Tra cứu → Tìm ngày cấp MST và cơ quan thuế quản lý để ghi đầy đủ thông tin ở mục Đăng nhập.

→ Nhập Cơ quan thuế tỉnh/thành phố, Cơ quan thuế quản lý.

Cơ quan thuế tỉnh/thành phố: Chọn Cục thuế cấpTỉnh/Thành phố của CQT quản lý cá nhân.  Ví dụ nếu CQT quản lý của cá nhân là Cục thuế TP Hồ Chí Minh thì chọn Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan thuế quản lý: Chọn cơ quan thuế quản lý (Cục thuế hoặc chi cục thuế quản lý)

→ nhấn Đăng nhập

(1b) Sau khi đăng nhập thành công, NNT chọn chức năng “Quyết toán thuế – Kê khai trực tuyến

Cách 2:

NNT cũng có thể truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia và đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) bằng tài khoản DVCQG đã được cấp => chọn chức năng “Thanh toán trực tuyếnà Khai và nộp thuế cá nhân à Kê khai thuế cá nhân” => Từ cổng DVCQG định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, NNT tiếp tục chọn chức năng “Quyết toán thuế à Kê khai trực tuyến” như hình minh họa ở bước (1b) trên.

Bước 2: Nhập nội dung kê khai trực tuyến

Vào Tab “Kê khai trực tuyến”: Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc có dấu (*):

 • Tên người gửi, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên lạc, địa chỉ email: hệ thống tự động hiển thị.
 • Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021). Trường hợp NNT đề nghị hoàn thuế TNCN kỳ tính thuế trước năm 2021 thì NNT chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015)
 • Chọn cơ quan quyết toán thuế: tùy theo từng trường hợp cụ thể, NNT tích chọn phù hợp (địa điểm nộp hồ sơ tự QTT TNCN quy định tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).
  • Trường hợp 1: NNT kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả (chọn cơ quan thuế ở phần tra cứu MST). Loại tờ khai: tờ khai chính thức/bổ sung.
  • Trường hợp 2: NNT không kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (Đơn vị chi trả khấu trừ tại nguồn), sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc trong năm, xuất hiện 2 trường hợp.
   • + Trường hợp 2.1: nhấn vào ô có thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.
    • Tại thời điểm quyết toán NNT đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục nhập thông tin MST của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân. (Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập, nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân)
    • Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế không làm việc cho tổ chức chi trả nào hoặc không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục lựa chọn CQT quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).
   • + Trường hợp 2.2: không thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4.
    • Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục nhập MST của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán. (Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập)
    •  Tại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào nào. Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

          Ví dụ ở hình trên minh họa cho trường hợp cá nhân không thay đổi nơi làm việc và chỉ có thu nhập thuộc diện khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN tại Chi cục Thuế nơi cư trú.

          – NNT tiếp tục chọn Trường hợp quyết toán thuế, Loại tờ khai, Nhập năm kê khai phù hợp => Nhấn “Tiếp tục”.

Nhấn Tiếp tục → Đến phần NHẬP DỮ LIỆU TỜ KHAI

Bước 3: NNT nhập thông tin vào phụ lục và tờ khai QTT TNCN: → Tiếp tục → Nhập phụ lục: 02-1/BK-QTT-TNCN và Tờ khai 02/QTT-TNCN:

NNT nhập thông tin vào tờ khai QTT TNCN:

 • Tại Tab phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (nằm ở góc trái cuối màn hình): nhấp vào và kê khai đầy đủ thông tin bắt buộc: nhập bảng kê Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT có MST : điền thông tin tại mục I, NPT chưa có MST : điền thông tin tại mục II) → Bấm Lưu bản nháp.
 • Tại Tab Tờ khai (nằm ở góc trái cuối màn hình): nhập thông tin liên lạc người nộp thuế, kê khai thu nhập từ tiền lương, tiền công.
  • Nhập thông tin liên lạc của người nộp thuế: gồm địa chỉ, quận/huyện, tỉnh/thành phố, điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng, mở tại ngân hàng (ghi rõ 3 cấp Tên Ngân hàng, Chi nhánh , Tỉnh/Thành phố trực thuộc).
  • Nhập các chỉ tiêu nếu có phát sinh như sau:
   • Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [11]: hệ thống tự động điền thông tin, trừ chỉ tiêu [07] và [08] thì NNT tích chọn thông tin.
   • Từ chỉ tiêu [12] đến chỉ tiêu [14]: NNT nhập thông tin đại lý thuế (nếu có).
   • Từ chỉ tiêu [15] đến chỉ tiêu [19]: hệ thống tự động điền thông tin (nếu NNT thuộc trường hợp nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả thu nhập và NNT đã nhập MST của tổ chức chi trả thu nhập)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Từ chỉ tiêu [21] đến chỉ tiêu [23]: NNT nhập tổng thu nhập chịu thuế.
   • Chỉ tiêu [23] : nhập tổng thu nhập phát sinh tại VN (thu nhập chịu thuế).
   • Chỉ tiêu [26] : nhập tổng thu nhập phát sinh ngoài VN (thu nhập chịu thuế).
  • Trường hợp NNT có người phụ thuộc thì kê khai thông tin của người phụ thuộc tại bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN. Khoản giảm trừ cho người phụ thuộc được tự động tổng hợp vào chỉ tiêu [27] trên tờ khai 02/QTT-TNCN.
  • Các khoản được giảm trừ: 
   • Từ chỉ tiêu [28] đến chỉ tiêu [30]: NNT nhập các khoản được giảm trừ khác (nếu có).
   • Chỉ tiêu [31]: từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
   • Chỉ tiêu [32]: các khoản đóng bảo hiểm được trừ.
   • Chỉ tiêu [33]: khoản đóng quỹ hưu trí được trừ.
  • Số thuế: điền vào chỉ tiêu sau: Từ chỉ tiêu [34] đến chỉ tiêu [38]: NNT nhập số thuế đã nộp trong kỳ. Trong đó chỉ tiêu [34]: NNT nhập tổng số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập căn cứ vào các chứng từ khấu trừ được cấp. 
   • Chỉ tiêu [37]: số thuế đã khấu trừ (số thuế TNCN do đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn của người nộp thuế trong năm, có xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân NNT).
   • Chỉ tiêu [38]: số thuế đã tạm nộp (số thuế người nộp thuế đã nộp trực tiếp vào NSNN, không phải do đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn).
   • Chỉ tiêu [39]: số thuế đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ;
   • Chỉ tiêu [40]: số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm.

     

  • Nếu có số thuế nộp thừa: –Cá nhân có yêu cầu hoàn thuế TNCN :
   • NNT nhập số tiền thuế nộp thừa vào chỉ tiêu [46] – Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế => Tích chọn “Chuyển khoản” và nhập đầy đủ, chính xác thông tin Tên chủ tài khoản, Số tài khoản, Ngân hàng mở tài khoản. Lưu ý: tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên cá nhân đề nghị hoàn thuế.
   • Nhập số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47].
   • Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp NSNN khác: nhập số bù trừ vào chỉ tiêu [48]

     

 

→ Bấm Lưu bản nháp + Hoàn thành kê khai → Kết xuất xml → Nộp tờ khai → Xác thực nộp tờ khai: nhập đúng mã kiểm tra → tiếp tục → xuất hiện thông báo nộp tờ khai thành công

NNT tích chọn “Tôi cam đoan số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm” => nhấn “Hoàn thành kê khai

Để xem và in Tờ khai xml phải cài đặt iTaxViewer1.5.0. Phần mềm iTaxview tải tại tab trang nhantokhai.gdt.gov.vn

Bước 4: NNT kết xuất tờ khai định dạng XML trước khi nộp tờ khai

Bước 5: Sau khi kết xuất tờ khai, NNT nhấn “Nộp tờ khai” hệ thống hiển thị màn hình Đính kèm phụ lục. NNT chọn loại phụ lục cần đính kèm => nhấn “Choose Files” để lấy file => nhấn “Tiếp tục”.

          Lưu ý: Định dạng tệp dữ liệu có dạng *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.jpg, *.png

Scan hồ sơ gửi kèm lên hệ thống gồm:

 • – Chứng từ khấu trừ thuế do đơn vị chi trả cấp, hoặc là bản tự in nếu là chứng từ khấu trừ điện tử (Nếu đơn vị chi trả đã chấm dứt hoạt động thì không bắt buộc).
 • – Chứng từ hóa đơn đóng góp quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)
 • – Đăng ký người phụ thuộc nếu chưa đăng ký theo mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN

Bước 6: NNT nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai => Chọn “Tiếp tục

Bước 7: NNT nhập mã OTP do hệ thống gửi tin nhắn tự động vào số điện thoại đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử => Chọn “Tiếp tục

Bước 8: Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công tới CQT”.

Hệ thống ICanhan sẽ tự động tin nhắn vào số điện thoại của NNT đã đăng ký theo mẫu “Ho so khai thue dien tu mau 02/QTT-TNCN da duoc gui thanh cong, CQT se tra Thong bao chap nhan hoac khong chap nhan sau 01 ngay lam viec de cho NNT biet”.

Trường hợp muốn kiểm tra lại trạng thái Tờ khai đã gửi:

Vào Tab: Tra cứu tờ khai Lựa chọn loại Tờ khai → Chọn ngày gửi → Tra cứu (mục đích kiểm tra Tờ khai đã được ghi nhận vào hệ thống của Cơ quan Thuế chưa).

Lưu ý khi khai nộp hồ sơ hoàn:

 • 1- Phải chọn đúng cơ quan thuế để nộp hồ sơ, nếu sai thì phải làm công văn hủy hồ sơ ban đầu, sau đó nộp lại cho đúng cơ quan thuế.
 • 2- Phải cập nhập thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD trước khi khai quyết toán thuế, nếu đơn vị chi trả đã xuất chứng từ khấu trừ theo CCCD.
 • 3- Phải làm thủ tục hủy mã số thuế thứ hai, nếu có mã số thuế thứ hai theo CCCD do đơn vị chi trả cập nhật bị nhầm./.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.