Lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng

Để tạo thuận lợi cho NNT trong việc nộp lệ phí môn bài, Cục Thuế hướng dẫn Lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng như sau:

Nộp cho các khoản nợ thuế môn bài

Khi NNT nộp cho các khoản nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước, NNT chọn thông tin hạch toán trên Giấy nộp tiền (GNT) vào NSNN (C1-02/NS) theo tiểu mục cũ như sau: Mục 1800 – Thuế môn bài

 • + Tiểu mục 1801 – Bậc 1;
 • + Tiểu mục 1802 – Bậc 2;
 • + Tiểu mục 1803 – Bậc 3;
 • + Tiểu mục 1804 – Bậc 4;
 • + Tiểu mục 1805 – Bậc 5;
 • + Tiểu mục 1806 – Bậc 6;
 • + Tiểu mục 1849 – Khác.

Nộp cho các khoản lệ phí môn bài

Khi NNT nộp lệ phí môn bài 2017 vào NSNN, NNT chọn thông tin hạch toán trên GNT vào NSNN (C1-02/NS) theo tiểu mục mới như sau:

 • Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: tiểu mục 2862.
 • Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: tiểu mục 2863.
 • Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ  phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: tiểu mục 2864.

Các bước lập và nộp GNT lệ phí môn bài:

Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp menu “Lập giấy nộp tiền”.        

Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền

Bước 2: Tại danh mục tại textbox Nội dung kinh tế: NNT chọn tra cứu danh mục NDKT

Ø    Nhấn nút : để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu NNT muốn tìm kiếm.

·         Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT

·         NNT chọn mục NDKT cần tra cứu

Đối với khoản nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước: NNT chọn mục 1800 – Thuế môn bài (Từ năm 2016 trở về trước) và nhấn nút “Tra cứu”, hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả:

Đối với lệ phí môn bài năm 2017: NNT chọn mục 2850 – Lệ phí SXKD (…, lệ phí môn bài từ 2017) và nhấn nút “Tra cứu”, hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả:

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành”

Bước 4: Nhấn nút “Trình ký”

–          Cho phép NNT (người lập GNT) thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số).

–           Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GNT không?”. Với 2 tùy chọn  “OK” và “Cancel”.

Ø    Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái GNT thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời, hiển thị lại màn hình chi tiết GNT với GNT vừa thực hiện và lựa chọn “Trình ký” được ẩn đi.

Ø    Nhấn “Cancel”: hệ thống thực hiện đóng màn hình xác nhận lại và dừng thực hiện chức năng “Trình ký”.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và nộp”

–            Cho phép NNT (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT.

–         Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không?”. Với 2 tùy chọn  “OK” và “Cancel”.

Ø    Nhấn “OK

– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

ü    Nhập mã PIN đúng và chọn nút ‘Chấp nhận’, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.

ü    Chọn nút ‘Bỏ qua’, hệ thống hủy việc ký điện tử và gửi GNT tới cơ quan thuế.

Ø    Nhấn “Cancel

– Hệ thống hủy việc ký và nộp GNT tới cơ quan thuế.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.