Thủ tục về thuế khi chia tách

Để hướng dẫn các thủ tục về thuế đối với các đơn vị có liên quan khi chia tách, Cục Thuế hướng dẫn cụ thể Thủ tục về thuế khi chia tách. Chia, tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp. Việc tổ chức lại doanh nghiệp mang đến các thay đổi cơ bản trong bản chất hoạt động của doanh nghiệp. Các nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp theo đó cũng thay đổi theo; do đó, việc đăng ký thuế cũng phải được thực hiện lại để giúp các doanh nghiệp xác định và thực hiện đúng phần nghĩa vụ của mình.

1. Chia doanh nghiệp:

1.1 Đối với doanh nghiệp bị chia:

Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp bị chia, cơ quan thuế thực hiện các thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức bị chia theo quy định.

1.2 Đối với doanh nghiệp mới được chia:

Các doanh nghiệp mới thành lập từ tổ chức bị chia phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia, cơ quan thuế thực hiện các thủ tục và trình tự để cấp mã số thuế cho người nộp thuế theo quy định.

2. Tách doanh nghiệp

2.1 Đối với doanh nghiệp bị tách:

Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Quyết định thành lập hoặc Văn bản tương đương khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ gồm:

  • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;
  • Bản sao Quyết định tách tổ chức hoặc văn bản tương đương;
  • Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, Quyết định thành lập hoặc Văn bản tương đương khác.

Cơ quan thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách theo quy định. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.

2.2 Đối với doanh nghiệp được tách:

Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp được tách, cơ quan thuế thực hiện các thủ tục và trình tự để cấp mã số thuế cho người nộp thuế theo quy định căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn về đăng ký thuế.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.