Các mẫu báo cáo tài chính theo IFRS – IFRS Financial Statements Example

Dưới đây là một số nguồn tham khảo về các mẫu báo cáo tài chính theo IFRS mà bạn có thể tìm hiểu. Khi so sánh cách trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), có một số khác biệt đáng chú ý

Mẫu danh sách các báo cáo IFRS đã kiểm toán

 

Mẫu báo cáo thu nhập tổng hợp – Comprehensive Income Report

Theo IFRS (Comprehensive Income), Báo cáo thu nhập tổng hợp bao gồm hai phần: 

  • Lợi nhuận hoặc lỗ (Profit or Loss), cơ bản tính toán tương tự như mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Thu nhập khác toàn diện (Other Comprehensive Income): Thu nhập khác toàn diện bao gồm các khoản không được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận hoặc lỗ như các khoản thay đổi công bằng của các công cụ tài chính có sẵn để bán, chênh lệch tỷ giá hối đoái, và lợi ích hậu thuẫn từ các chương trình lương hưu.

IFRS cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về hiệu quả tài chính, bao gồm cả những tác động kinh tế mà không chỉ thông qua các hoạt động kinh doanh chính.

Nguồn: Century synthetic fiber corporation, VInGroup

So sánh với VAS/VFRS

Tham khảo tài liệu được gửi riêng cho khách hàng

Những khác biệt này phản ánh cách tiếp cận và mục đích sử dụng báo cáo tài chính trong từng môi trường kế toán khác nhau, đồng thời cũng ảnh hưởng đến cách mà các nhà đầu tư và các bên liên quan khác phân tích và đánh giá thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Bản tiếng Anh – English Version

According to IFRS (Comprehensive Income), the comprehensive income statement includes two parts:

  1. Profit or Loss, which is calculated similarly to the income statement from business operations.
  2. Other Comprehensive Income: This includes items not directly recorded in profit or loss such as changes in fair value of available-for-sale financial instruments, exchange rate differences, and post-employment benefits from pension plans.

IFRS provides a more comprehensive view of financial performance, including economic impacts not solely through primary business operations.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.