Các tình huống về giao dịch liên kết – Related party

Các tình huống về giao dịch liên kết, chuyển giá và tập hợp các công văn hướng dẫn theo Slide Cục thuế TP Hồ Chí Minh tập huấn quyết toán. Cùng tham khảo một số nội dung sau

Xác định bên liên kết khi không có nợ trung và dài hạn

Trường hợp trong kỳ không có khoản nợ trung và dài hạn theo tiêu chí quỵ định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2027/NĐ-CP) thì không thuộc trường hợp áp dụng tại điểm này

Lãi vay ngân hàng, lãi vay bên độc lập tính vào giao dịch liên kết

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 cùa Chính phù về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kêt dã đưa ra quy định khống che chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng dối với tất cả các doanh nghiệp có quan hệ liên kẻt (không phân biệt vay của bẽn liên kết hay của bên độc lập). Nguỵên tắc này được xây dựng dựa trẽn thông lệ quốc tế, theo khuyến nghị của Tồ chức Hợp tác và Phát triên Kinh tế (OECD) và Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Hành động chống xói mòn cơ sờ tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS action 4), nhăm mục tiêu ngăn chặn và giảm thiêu việc sẳp xêp giao dịch vay về hình thức là các khoản vay độc lập, nhưng về bản chất là các khoản vay liên kết.

Nguyên tắc này được quy định xuyên suốt từ Nghị định sô 20/2017/NĐ- CP với mức khống chế tổng chi phí lãi vay là 20%. Nghị định số 68/2020/NĐ- CP sửa đổi, bồ sung một số điều cùa Nghị định số 20/2017/NĐ-CP đã nâng mức này từ 20% lên 30% và quy định cụ thể hơn về tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gừi và lãi cho vay). Nghị dịnh số 132/2020/NĐ-CP tiếp tục kế thừa quy định này từ Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.

Vay ngân hàng có phải giao dịch liên kết? – Ralated parties from bank loan

Lãi vay trong giai đoạn đầu tư xác định trong công thức

Lãi cho thuê tài chính

Lãi vay xác định giao dịch liên kết gồm cả lãi từ hoạt động đi thuê tài chính

   

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.