Công ty con của doanh nghiệp FDI

Công ty con của doanh nghiệp FDI được thành lập tại Việt Nam có phải doanh nghiệp FDI không? Tình huống đặt ra là 1 công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện đầu tư 100% vốn đầu tư vào công ty con mới tại Việt Nam thì công ty con này có được xác định là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI không? Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020 của Việt Nam, một công ty con mới được thành lập với 100% vốn đầu tư từ FDI (Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài) sẽ được xác định là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Định nghĩa về doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa là doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cả công ty con, mà phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 51% trở lên trong tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Khi một công ty có 100% vốn đầu tư từ FDI (Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài), công ty con này thường được xác định là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này có nghĩa là toàn bộ vốn đầu tư của công ty con đến từ các nhà đầu tư nước ngoài, không có sự tham gia vốn của các nhà đầu tư nội địa.

Như vậy, theo các quy định này, một công ty con mới được thành lập với 100% vốn FDI sẽ được pháp luật Việt Nam xác định là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Quy định về thành lập công ty con

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ về việc thành lập, quản lý, và hoạt động của các doanh nghiệp, bao gồm cả công ty con. Công ty con có thể được thành lập dưới sự sở hữu của một công ty mẹ, bao gồm cả trường hợp công ty mẹ là doanh nghiệp nước ngoài. Công ty con hoạt động dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ các quy định về quản lý vốn đầu tư nước ngoài.

Ảnh hưởng tới các thủ tục tuân thủ

Doanh nghiệp FDI phải tuân thủ một số thủ tục khác hơn so với doanh nghiệp nội địa. Việc thành lập Công ty con khi Công ty mẹ là công ty có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng tùy theo các trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Nếu tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên thì phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư (Xin giấy phép về đầu tư) theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC
  • Trường hợp 2: Nếu tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập Công ty con nhưng nắm giữ vốn dưới 51% vốn điều lệ thì thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

Chuyển đổi từ doanh nghiệp Việt Nam sang FDI – FDI company

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020 – Điều 4. Giải thích từ ngữ

12. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

Luật doanh nghiệp 2020 – Điều 195. Công ty mẹ, công ty con

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Luật Đầu tư 2020 – Điều 3. Giải thích từ ngữ

22. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.