Thi công xây dựng có được giảm thuế GTGT?

Đối với lĩnh vực thi công xây dựng, nếu hoạt động và các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này không nằm trong danh sách các nhóm hàng hóa và dịch vụ bị loại trừ của việc giảm thuế GTGT thì có thể được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế GTGT này. Chi tiết về việc Thi công xây dựng có được giảm thuế GTGT như sau

Quan điểm của Manabox

Trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định trong thời gian giảm thuế thì được giảm thuế GTGT, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%, cụ thể

  • Từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022: Theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (*)
  • Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023: Theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
  • Từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/06/2024: Theo Nghị định số 92/2023/NĐ-CP

Hướng dẫn của cơ quan thuế

Năm 2024

Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024, thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở Việt Nam sẽ được giảm 2% cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, nghĩa là mức thuế suất sẽ là 8% trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, chính sách giảm thuế này không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa và dịch vụ cụ thể, bao gồm viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (trừ khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, và công nghệ thông tin

Năm 2022 & Năm 2023

Trích công văn 7460/BTC-TCT

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP .

Trích công văn 2121/TCT-CS

Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP) nhưng sau ngày 31/12/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ ngày 01/02/2022 đến 31/12/2022 và hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 nhưng sau ngày 31/12/2022, cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu xây dựng, lắp đặt đã nghiệm thu, bàn giao thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm, được áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.