Điều chỉnh ký hiệu hóa đơn điện tử

Để điều chỉnh ký hiệu hóa đơn điện tử khi chuyển sang năm mới 2024, khi bước sang năm 2024, hai ký tự thể hiện năm lập HĐĐT sẽ là 24. Ví dụ

 • Năm 2023 ký hiệu hóa đơn là 1C23TYY thì
 • Sang năm 2024 ký hiệu hóa đơn sẽ là 1C24TYY

Kể từ ngày 01/01/2024, số hóa đơn sẽ bắt đầu lại từ số 1 tương ứng với ký hiệu hóa đơn mới. Ví dụ

 • Số hóa đơn cuối cùng của năm 2023 là 00005678 tương ứng ký hiệu 1C23TYY thì
 • Khi sang năm 2024 số hóa đơn sẽ bắt đầu lại từ số 00000001 tương ứng ký hiệu 1C24TYY

Theo đó, để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn theo đúng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, cơ sở kinh doanh đang sử dụng hóa đơn cần

 • Chủ động liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ để được hướng dẫn cập nhật danh mục ký hiệu hóa đơn
 • Khi thay đổi ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn, cơ sở kinh doanh không phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế mà chỉ thực hiện thay đổi trên phần mềm HĐĐT và vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn như bình thường

Căn cứ pháp lý Quy định về ký hiệu hóa đơn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn về thiết lập ký hiệu hóa đơn: Ký hiệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu HĐĐT để phản ánh các thông tin về loại HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không mã, năm lập hóa đơn, loại HĐĐT được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

 • Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;
 • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập HĐĐT được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập HĐĐT là năm 2023 thì thể hiện là số 23; năm lập HĐĐT là năm 2024 thì thể hiện là số 24;
 • Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại HĐĐT được sử dụng.
 • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý.

Căn cứ pháp lý Quy định về số hóa đơn

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về số hóa đơn: Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.