Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Tại hội thảo về hoàn thuế GTGT của Manabox Việt Nam, chúng tôi có một số hướng dẫn độc giả về Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư theo điều 28,Thông tư 80/2021/TT-BTC

Các hồ sơ cần chuẩn bị

(1) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách ( Mẫu 01/HT)

(2) Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

 

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đối với trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(4) Đối với dự án có công trình xây dựng: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng;

(5) Bản sao chứng từ góp vốn điều lệ

(6) Giấy phép; giấy chứng nhận; văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

(7) Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Quyết định giao quản lý dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư…

Ngoài ra, quý khách cần lưu ý về điều kiện hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư khi:

 • Đảm bảo điều kiên kinh doanh, điều kiện đầu tư
 • Đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế
 • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ từ dự án trên 300 triệu trở lên
 • Hình thành tài sản cố định
 • Đang trong giai đoạn đầu tư.

Khấu trừ sang kỳ tiếp theo khi:

 • Chưa góp đủ vốn điều lệ
 • Bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện
 • Dự án khai thác tài nguyên…

Điều kiện hoàn thuế của dự án đầu tư – VAT refund for Investment project

Các bước khai thuế tờ 02/GTGT

Tham khảo tóm tắt

Khai thuế GTGT của giai đoạn đầu tư lên mẫu 01/GTGT có được hoàn thuế?

Cách điền tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư mẫu 02/GTGT

Hướng dẫn tại công văn dưới đây

Phải kê khai thuế GTGT khi dự án kết thúc giai đoạn đầu tư

English Version

At the VAT refund seminar of Manabox Vietnam, we have some instructions for readers on the VAT refund file for investment projects under Clause 28, Circular 80/2021/TT-BTC:

(1) Request for refund of budget revenue (Form 01/HT)

(2) List of invoices, documents for purchased goods and services

(3) Copy of Investment Registration Certificate or Investment Certificate or Investment License for cases where procedures for issuance of Investment Registration Certificate are required

(4) For projects with construction works: Copy of land use right certificate or decision on land allocation or lease contract of competent authority; construction permit;

(5) Copy of the charter capital contribution documents

(6) License; certificate; confirmation document, approval for conditional business investment sectors

(7) Decision on establishment of Project Management Board, Decision on investment project management assignment of the investment project owner, Organizational and operational regulations of branch or Project Management Board… In addition, customers need to note the conditions for VAT refund of investment projects when: Ensuring business conditions, investment conditions Meeting the conditions for VAT deduction The amount of input VAT deducted from the project is over 300 million VND Fixed assets are formed In the investment phase.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.