HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT SONG NGỮ ANH-VIỆT/ TECHNICAL SUPPORT SERVICE CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

Với tình hình thương mại, kinh tế phát triển nhanh chóng như hiện nay, các doanh nghiệp, nhà cung cấp áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới sẽ đem lại những hiệu quả tích cực cho hoạt động sản xuất và lưu hành hàng hoá, tuy nhiên những gì mới thì luôn phải được hướng dẫn và thực nghiệm trước khi áp dụng đại trà. Từ đó, hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đóng vai trò quan trọng để doanh nghiệp vận hành một cách trơn tru, hiệu quả.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT LÀ GÌ?

Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật là sự thỏa thuận giữa các bên được lập thành văn bản để ký kết về việc thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong một số lĩnh vực thực tế nhất định. Trong hợp đồng nêu rõ một số thông tin cơ bản của các bên, nội dung tư vấn, quyền và nghĩa vụ mỗi bên,….

Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật - Cho thuê - Di dời - Bảo trì thiết bị

( Hình ảnh minh họa )

Bên cạnh đó mẫu hợp đồng được tích hợp hai ngôn ngữ Anh-Việt giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trong nước đồng thời giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa hai bên và tránh được rủi ro pháp lí.

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

——-

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

TECHNICAL SUPPORT SERVICE CONTRACT

Số (No.): …/…

 

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

Based on the Civil Code 2015 and its guidelines; 

Căn cứ vào Luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn;

Pursuant to Commercial Law 2005 and its guidelines; 

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Pursuant to the needs and capabilities of the parties.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, Tại …………… Chúng tôi gồm có:

Today, date … month … 20…, we include:

 

BÊN A: BÊN YÊU CẦU HỖ TRỢ

PARTY A: THE REQUESTING PARTY

Công ty (Company) : ………………………………………………… 

Địa chỉ (Address) : …………………………………………………

Điện thoại (Tel) : ………………………………………………… 

Fax : …………………………………………………

Mã số thuế (Tax code) : ………………………………………………… 

Tài khoản số (Account number) : …………………………………………………

Đại diện (Representative) : …………………………………………………

Chức vụ (Position) : …………………………………………………

BÊN B: BÊN HỖ TRỢ

PARTY B: THE SUPPORTING PARTY

Công ty (Company) : ………………………………………………… 

Địa chỉ (Address) : …………………………………………………

Địa chỉ (Address) : …………………………………………………

Fax : …………………………………………………

Mã số thuế (Tax code) : ………………………………………………… 

Tài khoản số (Account number) : …………………………………………………

Đại diện (Representative) : …………………………………………………

Chức vụ (Position) : …………………………………………………

 

LỜI KẾT

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

 

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

 

_______________

 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227

Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue

 

Xem thêm:

HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI SONG NGỮ ANH-VIỆT/ NEW PRODUCT DESIGN RESEARCH CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG THUÊ HỘI TRƯỜNG SONG NGỮ ANH-VIỆT/ CONFERENCE ROOM RENTAL CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ SONG NGỮ ANH-VIỆT/ SPONSORSHIP AGREEMENT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.