Kế toán tại công ty bảo hiểm – Accounting for Insurance Company

Bài viết tóm tắt công tác Kế toán tại công ty bảo hiểm, bao gồm chủ yếu các nội dung cần lưu ý về thuế tại công ty bảo hiểm. Nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đòi hỏi một cách tiếp cận chuyên môn cao do tính chất đặc thù của lĩnh vực này. Dưới đây là một số nghiệp vụ kế toán quan trọng mà doanh nghiệp bảo hiểm thường xuyên phải thực hiện:

0. Một số lưu ý về nghĩa vụ thuế của công ty bảo hiểm

Các chính sách thuế với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam bao gồm các loại thuế chính sau. Chính sách thuế và các quy định có thể thay đổi, do đó doanh nghiệp cần cập nhật thông tin thường xuyên từ cơ quan thuế và tư vấn pháp luật để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về thuế.

Tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, chế độ kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm được quy định như sau: Chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán.

1. Kế toán thu phí bảo hiểm

 • Ghi nhận doanh thu từ phí bảo hiểm theo từng loại hợp đồng.
 • Xử lý các khoản phí bảo hiểm chưa thu được và phí bảo hiểm phải trả cho người môi giới.

2. Dự phòng bảo hiểm

 • Tính toán và dự trữ kỹ thuật cho các rủi ro bảo hiểm chưa phát sinh nhưng có khả năng xảy ra.
 • Cập nhật quỹ dự phòng bảo hiểm theo quy định và đánh giá lại mỗi kỳ.

3. Kế toán bồi thường

 • Ghi nhận các yêu cầu bồi thường và theo dõi quá trình xử lý các yêu cầu này.
 • Ghi nhận chi phí bồi thường bảo hiểm khi quyết toán.

4. Đầu tư

 • Quản lý và ghi nhận các khoản đầu tư của công ty bảo hiểm.
 • Đánh giá và ghi nhận lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư.

5. Kế toán tái bảo hiểm

 • Ghi nhận các giao dịch tái bảo hiểm, bao gồm cả phí tái bảo hiểm và khoản hoàn trả từ công ty tái bảo hiểm.
 • Theo dõi các khoản nợ và phải thu liên quan đến tái bảo hiểm.

6. Kế toán chi phí

 • Tính toán và ghi nhận các loại chi phí hoạt động, chi phí quản lý công ty.
 • Theo dõi và quản lý chi phí môi giới và chi phí bán hàng.

7. Báo cáo tài chính

 • Chuẩn bị báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật về báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm.

8. Tuân thủ quy định và quản lý rủi ro

 • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 • Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tài chính và kinh doanh.

Các nghiệp vụ kế toán trên đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải có hệ thống quản lý thông tin chính xác và hiệu quả, bên cạnh việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật liên quan. Đây chỉ là một số nghiệp vụ cơ bản và không phải là danh sách đầy đủ. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật, bạn nên tham khảo các nguồn thông tin chính thức hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.