Khi nào cần đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà nước ?

Theo yêu cầu quản lý ngoại hối, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tuy nhiên, không phải khoản vay nước ngoài nào cũng cần phải thực hiện thủ tục này. Hãy cùng Manabox tìm hiểu yêu cầu đối với khoản vay nước ngoài cần đăng ký với NHNN.

Khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

Khoản vay nước ngoài trong phạm vi bài viết này là khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh. Tên gọi khác của khoản vay loại này là “tự vay tự trả”. Trong văn bản pháp luật, Vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh, hay tự vay tự trả được định nghĩa:

“Là việc Bên đi vay thực hiện vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ với bên cho vay nước ngoài”

( Thông tư 08/2023/TT-NHNN về Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh)

Khoản vay nước ngoài tự vay tự trả được phân loại theo các tiêu thức

 • Kỳ hạn của khoản vay: Các khoản vay được chia thành 02 nhóm: 
  • Vay ngắn hạn: Các khoản vay có kỳ hạn đến 01 năm;
  • Vay trung và dại hạn: Các khoản vay có kỳ hạn trên 01 năm
 • Hình thức khoản vay:
  • Vay thông qua hợp đồng vay 
  • Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm
  • Hợp đồng ủy thác cho vay
  • Hợp đồng cho thuê tài chính 
  • Phát hành công cụ nợ trên thị trường quốc tế.

Khoản vay nước ngoài cần đăng ký

Theo quy định tại Điều 11, Chương III, Thông tư 12/2022/TT-NHNN, khoản vay phải thực hiện đăng ký với NHNN bao gồm:

1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.

2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm.

3. Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc nói trên trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ thời điểm tròn 01 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên.

Như vậy, có thể hiểu, yêu cầu đăng ký khoản vay với NHNN chỉ bao gồm các khoản vay trên 1 năm. Những khoản vay ngắn hạn không cần phải làm thủ tục đăng ký.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải làm bổ sung thủ tục đăng ký đối với những khoản vay ngắn hạn mà:

 • Thời hạn vay của các khoản vay ngắn hạn được gia hạn thành trung dài hạn, hoặc
 • Khoản vay ngắn hạn bị quá hạn trên 30 ngày

Thời điểm thực hiện đăng ký sẽ là thời điểm mà doanh nghiệp xác định được khoản vay sẽ được gia hạn thành trung, dài hạn, hoặc sau khi khoản vay ngắn hạn bị quá hạn 30 ngày.

Khoản vay nước ngoài không cần đăng ký

Có một lưu ý đối với khoản vay, dù là dài hạn nhưng không cần đăng ký khoản vay với NHNN. Đó là khoản vay liên quan tới nhập khẩu trả chậm.

Khoản 2, Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-NHNN nêu rõ:

“2. Các khoản vay tự vay, tự trả dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài theo quy định tại Chương III Thông tư này”

Do vậy, dù thời hạn thanh toán của khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm có trên 1 năm, doanh nghiệp cũng không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với NHNN mà chỉ cần thực hiện chế độ báo cáo cho NHNN.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.