Sai thông tin trên bảng kê 01-1/HT khi hoàn thuế GTGT, điều chỉnh lại như nào

Một trong các biểu mẫu cần nộp cùng đề nghị hoàn thuế GTGT là bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01-1/HT theo TT 80/2021/TT-BTC. Các thông tin cần điền trên mẫu bao gồm: Mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn, ngày tháng năm,…. Tuy nhiên, do sai sót dẫn tới việc điền sai mẫu số ký hiệu trên bảng kê 01-1/HT, khi phát hiện sai sót, có thể thực hiện chỉnh sửa được không? Và chỉnh sửa như thế nào?

Manabox xin kính gửi quý độc giả một mẫu công văn giải trình về việc xin nộp lại bảng kê mẫu số 01-1/HT để tiếp tục hoàn thuế GTGT trong kỳ xin hoàn dưới đây để mọi người tham khảo. 

 

Quy trình hoàn thuế GTGT tổng quát

Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.