Mẫu hồ sơ chi phí thuê tài sản cá nhân

Mẫu hồ sơ chi phí thuê tài sản cá nhân để chuẩn bị cho bộ hồ sơ hợp lệ

Hợp đồng thuê

Biên bản bàn giao tài sản

Hồ sơ pháp lý của tài sản 

Tờ khai thuế cho thuê tài sản

Chứng từ nộp tiền thuế cho thuê tài sản

Chi phí thuê nhà của cá nhân được trừ

 

Trích hợp đồng thuê tài sản Song ngữ

Hôm nay, ngày tháng năm 20.., chúng tôi gồm:

Today, date month 20., we include:

Bên A  : Bên Cho Thuê

Party A: The Lessor

Ông/Bà (Mr/Ms)                                 :

CCCD (ID Number)                           :

Ngày cấp (Date)                                 :

Tại (Issued by)                                    :

Địa chỉ (Address)                                :

Điện thoại (Tel)                                  :

Là chủ hợp pháp của căn hộ cho thuê số: …, Hà Nội.

Being lawful owner of the lease apartment  No: …, Hanoi City.

 

Bên B: Bên Thuê

Party B: The Lessee

Công ty/ (Company)                           : Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Điện thoại/Telephone                         : 02432.123.450

Địa chỉ /Address                                 : Phòng 701, tầng 7,tòa nhà 3D center số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/Unit 701, 7th Floor, 3D Center Tower, No. 3 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Đại diện/Representative                     : Sugeno Tomohiro

Chức vụ/ Position                               : Tổng giám đốc/ General Director

Mã Số thuế/ Tax code                         : 0106785090

 

Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê căn hộ trên với các điều khoản và nội dung sau:

Party A & B hereby agree to enter into the lease agreement of the above mentioned apartment as follows

Điều 1: Mục đích thuê và đặc điểm chính của căn hộ

Article1: Rental purpose and apartment description

  • Để cho người lao động nước ngoài ở

Accommodation for foreigners

  • Diện tích: …m2 (gồm: 02 phòng ngủ, 01 phòng khách, 01 bếp, 02 toilets, …)

Area: m2 (including: 02 bedrooms, 01 living room and 01 kitchen, 02 toilets, … )

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.