Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất Song ngữ

Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn.

Mẫu số 02/BH

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

 

Ký hiệu:……………..

Số:……………………..

Ngày……… tháng……. năm………

Tên người bán:…………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

Họ tên người mua hàng:……………………………………………………………………………

Tên người mua:………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………. Số tài khoản……………………………………………..

Hình thức thanh toán:…………………… MST:…………………………………………………

Đồng tiền thanh toán:VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6 = 4×5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền thanh toán:………………………………………………………………………………..

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………….

NGƯỜI MUA HÀNG
Chữ ký số (nếu có)

 

 

NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

               

 

Mẫu số 08/TSC

                                                                      Mẫu số……

HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN CÔNG         Ký hiệu:……

Liên 1: (lưu)

Ngày… tháng…. năm………

 Số:……..

– Đơn vị bán tài sản NN:……………………………………………………………………………………

– Địa chỉ:………………………………………………… Điện thoại………………………………………

MST/MSĐVCQHVNS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Số tài khoản:……………………………….. tại……………………………………………………………

– Bán theo Quyết định số………… ngày…. tháng… năm…. của…………………………………

– Hình thức bán:……………………………………………………………………………………………….

– Người mua tài sản NN:…………………………………………………………………………………..

– Đơn vị:………………………………. Số tài khoản………………………………………………………

MST/MSĐVCQHVNS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hình thức thanh toán:……………………………………………………………………………………..

– Địa điểm vận chuyển hàng đến(*):

– Thời gian vận chuyển (*): Từ ngày….. tháng….. năm…. đến ngày….. tháng….. năm….

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán tài sản:……………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………..

 

NGƯỜI MUA HÀNG
Chữ ký số (nếu có)

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Phần gia hạn thời gian vận chuyển (nếu có) (*):

– Lý do gia hạn:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Thời gian gia hạn vận chuyển: Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

– Đơn vị gia hạn (Ký tên, đóng dấu): …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Liên 1: Lưu hóa đơn gốc

Liên 2: Giao cho khách hàng

Liên 3: Dùng cho kế toán thanh toán

Các chỉ tiêu có dấu (*) chỉ áp dụng đối với tài sản là hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu

 

Mẫu số 01/DTQG

TÊN ĐƠN VỊ DỰ TRỮ:…………………………… (1)

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

(Chỉ sử dụng cho bán hàng dự trữ quốc gia)

Liên 1: (Lưu) (2)

Ngày……. tháng….. năm….

Mẫu số…..

Ký hiệu:….

Số…………..

 

 

Đơn vị bán hàng:

Địa chỉ:

Số tài khoản

Điện thoại:                                             MST:

 

Họ tên người mua hàng:

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:

Đơn vị:

Địa chỉ

Số tài khoản                                       tại ngân hàng:

Hình thức thanh toán:                         MST:

 

Số TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

a

b

c

1

2

3 = 1×2

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng:……………………………………………………………………………………………..

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ĐƠN VỊ DỰ TRỮ

NGƯỜI MUA HÀNG

Chữ ký số (nếu có)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (3)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

 

 

(MST là mã số thuế tương ứng với đơn vị mua hoặc bán hàng DTQG)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(In tại………………………….., mã số thuế……………………)

Ghi chú: (1) – Liên 1: Lưu; Liên 2: Giao khách hàng; Liên 3: Dùng thanh toán nội bộ; Liên 4: Dùng cho thủ kho

 (2) – Đối với đơn vị dự trữ không có chức danh Kế toán trưởng thì người ký là phụ trách kế toán.

 

                 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.