Mẫu hóa đơn GTGT mới nhất Song ngữ

Mẫu hóa đơn GTGT mới nhất, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn.

Mẫu số 01/GTGT

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

Ký hiệu:……….

Số:………………

Ngày………. tháng……… năm………..

Tên người bán:…………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………. Số tài khoản:…………………………………….

Họ tên người mua:……………………………………………………………………………………

Tên người mua:………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán:…………………………… Số tài khoản……………………………….

Đồng tiền thanh toán: VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế suất

Thành tiền chưa có thuế GTGT

Tiền thuế GTGT

Thành tiền có thuế GTGT

1

2

3

4

5

6

7=4×5

8=7×6

9=7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền chưa có thuế GTGT:

Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất:…………………………………

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………….

NGƯỜI MUA HÀNG
(Chữ ký số (nếu có))

 

 

NGƯỜI BÁN HÀNG

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

                       

Mẫu số 01/GTGT-ĐT

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

Ký hiệu:………….

Số:…………………

Ngày………. tháng……. năm………

Tên người bán:…………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………. Số tài khoản……………………………………………

Tên người mua:………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Hình thức thanh toán:………………… Số tài khoản…………………………………………..

Đồng tiền thanh toán: VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Thành tiền

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành tiền chưa có thuế GTGT:…………….

Thuế suất giá trị gia tăng:………. %

Tiền thuế giá trị gia tăng…………………

Tổng tiền thanh toán:

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………….

NGƯỜI MUA HÀNG
Chữ ký số (nếu có)

NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

           

 

 

Mẫu số 01/GTGT-NT

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

Ký hiệu:……

Số:………….

Ngày……… tháng…… năm……….

Tên người bán:………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………… Số tài khoản…………………………………………

Tên người mua:……………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán:………………… Số tài khoản………………………………………….

Đồng tiền thanh toán USD

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế suất

Thành tiền chưa có thuế GTGT

Tiền thuế GTGT

Thành tiền có thuế GTGT

Tỷ giá (USD/ VND)

1

2

3

4

5

6

7 = 4×5

8 = 6×7

9 = 7+8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền chưa có thuế GTGT:………………………………………………………………….

Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất:…………………………….

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT:………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………….

NGƯỜI MUA HÀNG

Chữ ký số (nếu có)

 

NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

                         

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.