MẪU PHIẾU CHỨNG KIẾN KIỂM KÊ TIỀN MẶT D132

MẪU PHIẾU CHỨNG KIẾN KIỂM KÊ TIỀN MẶT D132 được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ.

Địa điểm kiểm kê:

Thời điểm kiểm kê: … h… ngày… tháng… năm…

Đại diện doanh nghiệp tham gia kiểm kê: (Họ và tên, chức danh)

Stt

Loại tiền

Số lượng (tờ)

Số tiền (đ)

I

Tiền Việt Nam

 

 

01.      

500.000 đ

 

 

 

02.      

200.000 đ

 

 

 

03.      

100.000 đ

 

 

 

04.      

50.000 đ

 

 

 

05.      

20.000 đ

 

 

 

06.      

10.000 đ

 

 

 

07.      

5.000 đ

 

 

 

08.      

2.000 đ

 

 

 

09.      

1.000 đ

 

 

 

10.      

500 đ

 

 

 

11.      

200 đ

 

 

 

12.      

100 đ

 

 

 

II

Ngoại tệ

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

Các loại giấy tờ, tài sản khác (ngân phiếu, séc…..)

 

 

 

Tổng cộng (1)

 

 

 

Số dư theo sổ quỹ (2)

Đến phiếu thu số …………. Ngày……………

Và phiếu chi số……………..Ngày…………….

 

 

 

Chênh lệch (1) – (2)

 

 

Lý do chênh lệch:…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các loại giấy tờ khác được kiểm kê bao gồm (tên, số lượng, số tiền):

Xác nhận số tiền trên thuộc sở hữu của doanh nghiệp:   Có      Không 

Trên đây là Nội dung: MẪU PHIẾU CHỨNG KIẾN KIỂM KÊ TIỀN MẶT D132

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.