MẪU THƯ XÁC NHẬN NGÂN HÀNG D133

MẪU THƯ XÁC NHẬN NGÂN HÀNG D133 được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ.

Nội dung bài viết

MẪU 01

THƯ XÁC NHẬN NGÂN HÀNG

Kính gửi:

Ngân hàng:

Địa chỉ:

Fax:

Kính thưa Quý vị,

Về việc: xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán

“Công ty TNHH Kiểm toán ABC” đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N của Công ty chúng tôi. Nhằm mục đích kiểm toán, rất mong Quý vị vui lòng gửi cho kiểm toán viên của chúng tôi những thông tin liên quan đến các tài khoản của chúng tôi tại Ngân hàng của Quý vị (theo mẫu đính kèm), bao gồm:

  1. Tên đầy đủ của tất cả các tài khoản, số hiệu tài khoản, số dư tài khoản, kể cả các tài khoản có số dư bằng không (0) tại cuối ngày 31/12/N, lãi suất, ngày đáo hạn và giới hạn của việc rút tiền (nếu có).
  2. Các khoản nợ trực tiếp dưới dạng: thấu chi, nợ vay, v.v… tại cuối ngày 31/12/N với chi tiết thông tin về ngày nợ, ngày đáo hạn, lãi suất, tài sản bảo đảm, hình thức bảo lãnh (nếu có).
  3. Các khoản nợ tiềm tàng tại cuối ngày 31/12/N (hối phiếu, biên nhận ủy thác, thư tín dụng, bảo lãnh, v.v…)
  4. Các tài khoản khác với ngân hàng tại cuối ngày 31/12/N (nếu có): chứng khoán giữ hộ, các khoản nhờ thu, tài khoản ủy thác, v.v…

Đề nghị Quý Ngân hàng cung cấp các thông tin trên cho kiểm toán viên của chúng tôi và ghi nợ bất kỳ khoản phí nào vào tài khoản của chúng tôi.

Thông tin trả lời xin gửi trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi trước ngày … theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH Kiểm toán ABC   

Địa chỉ

:

 

Người nhận

:

 

Điện thoại

:

 

Fax

:

 

Lưu ý:

– Tất cả các xác nhận qua fax phải có bản chính/hoặc xác nhận bản gốc được gửi bằng đường bưu điện.

– Thư xác nhận này cần có chữ ký và được đóng dấu bởi người có trách nhiệm của phía ngân hàng.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.

Kính thư

Ghi chú: Nếu khoảng trống trong mẫu đính kèm không đủ, vui lòng điền tổng số và đính kèm tài liệu thể hiện đầy đủ chi tiết theo các tiêu đề cột. Nếu câu trả lời là “không” cho các đề mục, xin hãy ghi rõ như vậy.

MẪU 02

Kính gửi:

:

[Công ty TNHH Kiểm toán  ABC]

Địa chỉ

:

 

Người nhận

:

[Ông/Bà………..] – Kiểm toán viên

Điện thoại

:

 

Fax

:

 

Chúng tôi xin thông báo rằng vào cuối ngày 31 tháng 12 năm N, ghi chép của chúng tôi cho thấy số dư của khách hàng trên như sau (1):

1/ Số dư các tài khoản tiền gửi

Tài khoản (do DN đứng tên)

Số tài khoản

Số dư tại
ngày 31/12/N

Tiền lãi

Giới hạn trong việc rút tiền và những ghi chú khác

Tỷ lệ (năm)

Trả đến khi

Tiền gửi thanh toán  (VND)

 

 

 

 

 

Tiền gửi  thanh toán  (USD)

 

 

 

 

 

Tiền gửi tiết kiệm

 

 

 

 

 

Tiền gửi có kỳ hạn

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

Tài khoản (Do DN đứng tên chung với 1 bên khác)

Số tài khoản

Số dư tại
ngày 31/12/N

Tiền lãi

Giới hạn trong việc rút tiền và những ghi chú khác

Tỷ lệ (năm)

Trả đến khi

Tiền gửi thanh toán  (VND)

 

 

 

 

 

Tiền gửi  thanh toán  (USD)

 

 

 

 

 

Tiền gửi tiết kiệm

 

 

 

 

 

Tiền gửi có kỳ hạn

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

2/ Các khoản nợ trực tiếp:

Dạng nợ

Số dư tại

ngày 31/12/N

Ngày nợ

Ngày đáo hạn

Tiền lãi

Tài sản thế chấp,

 cầm cố…

Tỷ lệ (năm)

Trả đến khi

Thấu chi

 

 

 

 

 

 

Vay ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

Vay dài hạn

 

 

 

 

 

 

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

3/ Các tài khoản khác:

Nội dung

Số dư tại ngày 31/12/N

a/ Các chứng khoán giữ hộ

 

 

 

b/ Các tài khoản nhờ thu

 

 

 

c/ Các tài khoản ủy thác

 

 

 

d/ Ký quỹ

 

 

 

e/ Tài sản thế chấp, cầm cố cho các khoản vay

 

 

 

f/ Thông tin về hợp đồng cam kết hoán đổi và hợp đồng cam kết có kỳ hạn

 

 

 

g/ Các khoản khác

 

Chúng tôi xác nhận các số dư và những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp trong các mục từ 1 đến 3 là đầy đủ và chính xác.

Ngày…tháng…năm…                                                                                            

Kính thư

Lưu ý: (1) Tùy theo đặc điểm khách hàng và thực tế của cuộc kiểm toán, KTV cần thiết kế nội dung các thông tin cần xác nhận cho phù hợp và hiệu quả.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.