Mẫu thư xác nhận các khoản đầu tư D231

Mẫu thư xác nhận các khoản đầu tư D231 được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ. 

(Logo Công ty Cổ phần  Sản  xuất và Thương mại VAS) …, Ngày… tháng… năm…

THƯ XÁC NHẬN ĐẦU TƯ

Kính gửi:

Công ty: XYZ

Địa chỉ:

Fax:

Kính thưa Quý vị,

Về việc: xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán

“Công ty TNHH Kiểm toán ABC” đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N của Công ty chúng tôi. Để phục vụ mục đích kiểm toán, xin Quý vị vui lòng xác nhận tính đúng đắn của các thông tin sau đây liên quan đến khoản đầu tư của Công ty chúng tôi tại Công ty của Quý vị:

Số vốn chúng tôi đã góp tại Công ty Quý vị cho đến ngày 31/12/N là ………………………………… .(1)

Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS trên tổng số cổ phần/cổ phiếu của công ty XYZ , tương ứng với….% quyền biểu quyết (nếu cần):

Trong đó góp bằng: 

               Tiền                                                     …………………(1)

              Máy móc thiết bị                                                 …………………(1)

             Tài sản khác                                                                …………………(1)

Sau khi ký xác nhận tại phần cuối của thư này, xin gửi thư xác nhận này trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi trước ngày…….. theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH Kiểm toán ABC   

Địa chỉ

:

 

Người nhận

:

 

Điện thoại

:

 

Fax

:

 

 

Nếu không đồng ý với số dư nêu trên, xin Quý vị cung cấp đầy đủ chi tiết của sự khác biệt cho kiểm toán viên của chúng tôi.

Lưu ý: Tất cả các xác nhận qua fax phải có bản chính/hoặc xác nhận bản gốc được gửi bằng đường bưu điện.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.

Kính thư

(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

 

Xác nhận của Công ty XYZ.

Chúng tôi xác nhận các số dư nêu trên là Đúng

 

 

 

 

 

 

Chữ ký:

Đóng dấu

 

Chúng tôi xác nhận các số dư nêu trên là Không đúng

Chi tiết về các khoản chênh lệch như sau:

(đính kèm bảng chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết):

 

 

 

 

 

 

Họ tên/Chức vụ:

 Lưu ý: (1) Tùy theo đặc điểm khách hàng và thực tế của cuộc kiểm toán, KTV cần thiết kế nội dung các thông tin cần xác nhận cho phù hợp và hiệu quả về thư xác nhận các khoản đầu tư.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.