Mẫu thư xác nhận thu nhập song ngữ – Income Confirmation letter

Mẫu thư xác nhận thu nhập song ngữ – Income Confirmation letter, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn.

Bản tiếng Anh (English)

Download bản song ngữ: Manabox_Income Confirmation Letter_Thu xac nhan thu nhap Song ngu

Hướng dẫn tự hoàn thuế TNCN và quyết toán – How to finalize PIT?

Bản tiếng Việt Mẫu thư xác nhận thu nhập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập…………………………………………………………………………

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

 1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………
 2. Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

 1. Ngày đến Việt Nam:ngày….tháng……..năm……………..
 2. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200…đến ngày 31/12/200…….

Số tiền là……………

Trong đó:

 1. Tại Việt nam:…………..
 2. Tại nước ngoài:…………
 3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………..
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự
 • Các khoản bị khấu trừ khác:
 1. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do…………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:……………………………………………………………..đồng

Gửi kèm: Hợp đồng lao động

 

Ngày…….. tháng……….. năm……….

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.