Mẫu thư xác nhận thu nhập song ngữ – Income Confirmation letter

Mẫu thư xác nhận thu nhập song ngữ – Income Confirmation letter, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn.

Bản tiếng Anh (English)

Hướng dẫn tự hoàn thuế TNCN và quyết toán

Bản tiếng Việt Mẫu thư xác nhận thu nhập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập…………………………………………………………………………

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

 1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………
 2. Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

 1. Ngày đến Việt Nam:ngày….tháng……..năm……………..
 2. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200…đến ngày 31/12/200…….

Số tiền là……………

Trong đó:

 1. Tại Việt nam:…………..
 2. Tại nước ngoài:…………
 3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………..
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự
 • Các khoản bị khấu trừ khác:
 1. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do…………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:……………………………………………………………..đồng

Gửi kèm: Hợp đồng lao động

 

Ngày…….. tháng……….. năm……….

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.