Một số rủi ro thuế GTGT đầu ra – VAT risk: Output VAT

Manabox xin tóm tắt một số rủi ro thuế GTGT đầu ra thường gặp khi thanh tra, kiểm tra thuế giúp doanh nghiệp phòng tránh

 • Xác định sai thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế GTGT (thời điểm xác định tính thuế GTGT khác thời
  điểm thanh toán): Bán hàng hóa dịch vụ nhưng chưa thu được tiền (Thanh toán sau, trả chậm); Dịch vụ cho
  thuê trả tiền trước cho nhiều kỳ (đã xuất hóa đơn, thu tiền)… quên không kê khai tính thuế GTGT;
 • Không xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu thanh toán theo tiến độ (Các công trình XDCB; kinh doanh BĐS; cơ sở hạ tầng); Đối với khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao …;
  • Lưu ý cả trường hợp Hợp đồng xây dựng nhà bán kinh doanh có bao gồm cả trang thiết bị nội thất, thì giá tính thuế GTGT bao gồm cả giá trị trang thiết bị nội thất
 • Xác định sai giá trị tính thuế GTGT: hoạt động kinh doanh BĐS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất- xuất hóa đơn nhưng xác định không chính xác giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT;
 • Không kê khai doanh thu từ nhượng bán tài sản gắn với chuyển quyền sử dụng đất
 • Không kê khai tính thuế đối với TSCĐ thanh lý, bán phế liệu, phế phẩm
 • Chưa thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa, dịch vụ dùng trao đổi, biếu tặng, cho
  • Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này
 • Chưa thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại nhưng không đủ thủ tục theo quy định pháp lệnh thương mại/hoặc đối với phần vượt mức đăng ký 
  • Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho
 • Bán hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng (không lấy hóa đơn): quên không ghi hóa đơn hoặc xuất hóa đơn ghi giá thanh toán thấp hơn giá thực tế thu tiền
 • Kê khai sót hoá đơn, lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định.
 • Công ty hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực, thành lập nhiều chi nhánh trên nhiều địa bàn khác nhau nhưng lại chỉ kê khai nộp thuế đối với lĩnh vực kinh doanh chính, quên lĩnh vực có thu phụ, khác…
 • Các khoản giảm trừ không đảm bảo thủ tục: Chiết khấu thương mại, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán (TK 521) không đảm bảo thủ tục quy định, không đúng quy định
  • Lưu ý hợp đồng, phụ lục phải rõ ràng đầy đủ các điều khoản ưu đãi (nếu có)); Cần phân biệt rõ ràng khoản chiết khấu thương mại và khoản hỗ trợ…
 • Toàn bộ hoặc một phần hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo thủ tục thực xuất khẩu vẫn kê khai thuế suất 0%;
  • Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi kinh doanh bán hàng hoá bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định
 • Xác định và khai sai thuế suất hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%, thuộc trường hợp không phải khai thuế GTGT…
  • Khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền
  • Trường hợp bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hoá đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hoá, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
 • Xác định sai thuế suất: DN hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư theo phương thức có bao thầu NVL, nhưng khi xuất hoá đơn doanh nghiệp tách riêng phần giá trị máy móc,
  thiết bị hoặc tách riêng giá trị nguyên vật liệu và kê khai thuế GTGT theo thuế suất thuế 5%, thay vì phải kê khai toàn bộ giá trị công trình theo thuế suất của hoạt động xây dựng là 10%.
 • Kê khai không đầy đủ doanh thu tính thuế, kê khai thấp hơn hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ
 • Mua bán hàng hóa, dịch vụ để ngoài sổ sách (không nhập hóa đơn, chứng từ mua vào để không xuất hóa đơn đầu ra)

Kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra Thuế – Tax Inspection

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.