MỘT SỐ SAI SÓT KHI LẬP BIÊN BẢN THANH TRA, KIỂM TRA; LẬP QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ SAI SÓT KHI LẬP BIÊN BẢN THANH TRA, KIỂM TRA; LẬP QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1.  Các sai sót khi lập Biên bản Thanh tra – Kiểm tra; Kết luận Thanh tra – Kiểm tra

1.1 Việc kiểm tra, thanh tra tại đơn vị được thực hiện đầy đủ các nội dung theo tờ trình; tuy nhiên tại phần Kết luận – Kiến nghị của Biên bản lại ghi không đầy đủ các nội dung đã xác định qua thanh tra, kiểm tra.

Ví dụ: Không ghi kiến nghị xử lý số thuế không đủ điều kiện hoàn hoặc số thuế không được hoàn điều chỉnh kỳ sau; không ghi kiến nghị việc xử lý hóa đơn bất hợp pháp như kết quả đã xác định ở phần trên biên bản.

1.2 Tại Biên bản thanh tra, kiểm tra; biên bản, biên bản làm việc không ghi tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hoặc có ghi tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhưng không ghi rõ là tình tiết gì?

1.3 Lập Biên bản vi phạm hành chính nhưng không xác định hành vi vi phạm ở điều điểm nào? văn bản nào? Một số trường hợp hành vi vi phạm đã hết hiệu lực nhưng khi lập Biên bản không xác định vi phạm hành chính hết hiệu lực (ví dụ vi pham về HĐ trên 01 năm) để làm cơ sở xử lý tiếp theo.

1.4 Lập Biên bản thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nhưng không đóng  dấu giáp lai của đơn vị, đôi khi đóng dấu giáp lai của Cơ quan Thuế; biên bản thiếu chữ ký từng trang (Đoàn TT-KT và doanh nghiệp).

– Một số nội dung nêu tại Biên bản TT-KT nhưng tại Biên bản xác nhận số liệu không có.

Dịch vụ hỗ trợ thanh tra Thuế

2. Các sai sót khi ban hành QĐ xử lý vi phạm qua Thanh tra – Kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính

– Hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Luật QLT số 38/2019/QH14 (có hiệu lực 01/7/2020) và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (có hiệu lực 05/12/2020) nhưng lập Biên bản xác định hành vi vi phạm ghi căn cứ Luật QLT số 38/2019/QH14  và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

          – Lập Biên bản, kiến nghị xử lý theo Luật QLT số 38/2019/QH14 nhưng Quyết định xử phạt lại căn cứ vào văn bản trước Luật QLT số 38/2019/QH14 hoặc ngược lại xác định vi phạm theo Luật QLT số 78/2006/QH11 nhưng khi ra Quyết định xử lý căn cứ theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

          – Khi lập QĐXP chỉ căn cứ Luật QLT số 38/2019/QH14  để xử lý hành vi trước 01/7/2020 (như vậy là chưa đủ); phải ghi Luật QLT số 78/2006/QH11 và Luật QLT số 21/2012/QH13…; tương tự nhiều trường hợp cũng chỉ ghi Nghị định số 129/2013/NĐ-CP mà không ghi Nghị định số 125/2020/NĐ-CP làm căn để xử phạt.

– Lập Quyết định xử phạt căn cứ không đúng ví dụ như “Biên bản kiểm tra trước hoàn” nhưng tại Quyết định xử phạt lại ghi căn cứ “Biên bản làm việc lập ngày………..”.

– Lập Quyết định xử phạt thiếu nội dung kiến nghị khắc phục đã ghi tại Biên bản, như trường hợp: Biên bản có kiến nghị điều chỉnh Tờ khai thuế nhưng tại Quyết định xử phạt thì không ghi kiến nghị; tại Quyết định xử phạt không có kiến nghị khoản thuế GTGT không được hoàn….

Mẫu kết luận thanh tra thuế song ngữ – Tax Inspection Conclusion

3. Tham khảo KẾT LUẬN   

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.